4.Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları

          Kara bir karga, büyük bir peynir parçası bulmuştu. Bir ağaç dalına konmuş, peyniri yiyordu.

 Oradan geçmekte olan bir tilki, kargayı gördü. Kendi kendine:

        ?Tam bana göre bir yemek dedi. Karnım o kadar acıktı ki! Bu güzel yemeği kargadan kolayca alabilirim. Bana boş yere "Kurnaz Tilki" dememişler, dedi.

 

İlk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (25 puan) 

1.Tilki kargayı nerede gördü? 

................................................................

 

2.Metne göre karganın rengi nasılmış? 

................................................................

 

3.Tilkinin düşüncesi nedir? 

................................................................

 

4.Tilki çevresinde nasıl bilinirmiş? 

................................................................

 

5. Metnin başlığı ne olabilir? 

................................................................

 

6.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldıklarını yazınız. (10 puan)

  Kara köpek önümüze çıktı.          .........                                                          

 Üzerimde kara bulutlar geziyor.   .........

 Gemi karaya oturdu.   ...........                                                

 Yemek yerken dilini ısırdı.   ..........

 Eğer dilini tutsaydın bunlar başına gelmezdi.   .........

 

7.  Aşağıdaki paragrafta (   ) içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan) 

      Okulun ilk günü öğretmenimiz dikkatlice bizlere baktı (    ) Melike (    ) Feridun(    ) Özcan ve ben bir sıradaydık (    )Yanımıza gelerek dedi ki(     )

     (     )Hilal nerede (    )

     O'nu biz de görmemiştik (    ) Ankara(    )dan  henüz gelmemiş olabilirdi (    )

 

8.Aşağıdaki cümlelerde, "ünlü düşmesi" olan sözcüklerin altlarını çiziniz. (5 Puan)

Sorular çocuğun aklını karışırdı. 

Annem ağzıma acı biber sürdü. 

Bilgisayarda çalışmaktan boynu tutulmuştu. 

Oğlum, niçin böyle yapıyorsun? 

Sinop Burnu, Türkiye'nin en kuzey ucudur. 

 dersimiz.com

9. Aşağıda "geçmek" sözcüğü 5 farklı anlamlarda kullanılmıştır. Cümlede geçen anlam ile verilen anlamları eşleştiriniz. (10 Puan)

 

ANLAM

 

CÜMLE

1

Önde olmak

 

Bu nezle, bana arkadaşımdan geçti.

2

Bitirmek

 

Artık genç değilim, koşmak benden geçti.

3

Gücü yetmemek

 

Sonunda bu müzmin hastalık geçti .

4

İyileşmek

 

Ali sınıfını başarıyla geçti.

5

Bulaşmak

 

Yüzme yarışlarında Okan herkesi geçti.

d e r s i m i z . c o m

10.Aşağıdaki cümleleri uygun deyimlerle tamamlayınız. (Uygun ekler getirebilirsiniz.)(10 Puan)

 (  gözünden düşmek  -  gözü ısırmak  -  göz kulak olmak  -  göz atmak  -  gözünde tütmek )

Seni bir yerden  .................................................

On yıldır vatanım ................................................

Ali, yaramazlıkları yüzünden öğretmenin  ..................................

Parkta kardeşime  .................................................

Ali sınavdan önce kitaplara şöyle bir   ..................................... 

11.Aşağıdaki kelimelerin sonuna -ci,-li,-lik,-siz eklerinden uygun bir tanesini yazınız. (8 Puan)

          eski...........                           görgü.............

          yeni...........                        gün.............

          para...........                           göz..............                    

          turşu...........                            balık............

 

12. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. (3 p X 4 = 12 Puan)

1)Aşağıdaki cümlelerden hangisi biten bir eylemi belirtmektedir?

A) Babam Ankara'dan geldi.                       B) Bugün yazılı olacağız.       

C) Esra ödevlerini yapıyor.                        D) Babamı çok seviyorum   

 

2) "Az önce ağlaya ağlaya eve geldi." tüm­cesinde işi yapan (eylemi gerçekleştiren) kişi kimdir?

          A) Ben                                B) Sen                               C) O                                   D) Biz

 

3)Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir?

A) Sana teşekkür ederim bu ince davranışın için.         B) Bugün erken geldi babam.

C) Hava çok soğuk olacakmış yarın.                         D) Kadir bize çok sıcak davranıyor.

 

4)"Mehmet Bey evde kötü alışkanlıklarını değiştirmeli."Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Kim                       B) Ne zaman                   C) Nerede                         D) Neyi

 

13.   Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerle doldurunuz. (10 puan)

( Zamir,   akrostiş,   büyük,   özel,   nokta,   sesteş,   eşanlamlı,   ayrı,   özne,   atasözü)

1.Özel isimler .......... harfle başlar.

2.Cümlenin sonuna ......... konur.

3.Soru anlamı veren (mi) ........ yazılır.

4.Bir kişiye ait olan adlara ........... ad denir.

5.Anlamları aynı, yazılışları farklı olan sözcüklere............. sözcükler denir.

6.Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere ........ sözcükler denir.

7.Söyleyenleri belli olmayan özlü sözlere ................denir.

8.Cümlede işi yapan ögeye ...............denir.

9.Cümlede adın yerine  geçen sözcüklere.............. denir.

10.Dizelerinin baş harflerini birleştirerek anlamlı bir söz veya cümle oluşturan şiirlere ........denir.

Sponsor Bağlantılar:

Ergün Gümüş tarafından paylaşılan bu içerik 13888 kez görüntülenmiş.

4.Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları indirmesiz Türkçe soruları Türkçe soru bankası ilkokul soru bankası Türkçe sınav soruları indirmesiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri