5. Sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

5. Sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

ADI ve SOYADI :      ......................................................................

1-Aşağıdakilerden hangisi en küçük toplumsal kurumdur?

A ) okul                                  B) devlet                     C ) aile            D) belediye

 

2- Atatürk “Devlet düzeni ve hukuk kuralları dine değil, akla ve bilme dayandırılmalıdır. Ancak hiç kimsenin de dini inancına, vicdan hürriyetine karışılmamalıdır.” düşüncesini savunduğu durum aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Laiklik                   B)  İnkılâpçılık                        C) Halkçılık                            D) Milliyetçilik

 

3-Atatürk, ülkenin kalkınması için ekonomik alanda güçlü olmamız gerektiğine inanıyordu. Bunun için ekonomide iyileştirme çalışmaları başladı.

Atatürk’ün ekonomi alanında yaptığı yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Aşar vergisinin kaldırılması                                   B) Medeni Kanunun kabul edilmesi                          

C) Kapitülasyonların kaldırılması                               D) Kabotaj Kanununun çıkarılması

 

4 –Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e taşınmadan önce 1953 yılına kadar nerede bekletilmiştir?

A )  Dolmabahçe Sarayı            B)Etnoğrafya Müzesi          C ) Dolmabahçe Sarayı              D) Edirne

 

5-“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir!” sözü Atatürk’ün hangi ilkesini açıklamaktadır?

   A) Laiklik                    B) Milliyetçilik                    C) Cumhuriyetçilik                 D) Devletçilik

 

6. Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi halkçılık ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

A) Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanların kaldırılması

B) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

D) Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılâplardan biri değildir?

A)  Kıyafette değişiklik                          B) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

C) Soyadı Kanunu’nun kabulü             D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasındaki kültürel farklılıklara örnek verilemez?

A) Düğün ve eğlence biçimleri           B) Dürüstlük

C) Yemek kültürü                               D) Şive özellikleri

 

9. Ekonomik alanda yapılan yenilikler hangi ilke doğrultusunda yapılmıştır?

A) Cumhuriyetçilik    B) Devletçilik             C) Laiklik         D) Halkçılık

 

10. • Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.

    • Tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

    • İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale getirildi.

    • Eğitim esasları çağdaşlaştırıldı.

Verilen bu sonuçlar, Atatürk döneminde çıkartılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?

A) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun         B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

C) Kabotaj Kanunu                                     D) Türk Medeni Kanunu

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, öncelikle kendimize karşı olan sorumluluklarımızdandır?

A) Büyüklerimizin sözünü dinlemek

B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak

C) Çevreyi kirletenleri uyarmak

D) Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek

 

Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına ( D ) yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

12- (……)Aşık Veysel, Sivaslı ünlü bir saz şairimizdir.

13-(……)Medeni Kanun hukuk alanında yapılan yeniliklerdendir.

14-(……)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması milliyetçilik ilkesi kapsamındadır.

15-(……) İlk cumhurbaşkanımız İsmet İnönü olmuştur.

16-(……) Hoşmerim Van’ın ünlü bir tatlısıdır.

17-(……) İnsanın başkalarına zarar vererek istediği gibi davranmasına hak denir.

 

18-Aşağıda verilen Atatürk İlkeleriyle, ilişkili  oldukları Atatürk Devrimlerini  eşleştiriniz.(10 PUAN)

            Cumhuriyetçilik                                  Soyadı Kanunu

            Laiklik                                                Etibank’ın Kurulması

            Halkçılık                                             Yeni Türk Alfabesi’nin Kabulü

            Devletçilik                                          Türk Dil Kurumunun kurulması

            İnkılâpçılık                                         Cumhuriyetin ilanı

            Milliyetçilik                                         Halifeliğin kaldırılması

 

19- Aşağıda verilen doğal varlık , tarihimekanlarıi tabloda ait oldukları yerlere yerleştiriniz.  

Pamukkale travertenleri, İshak Paşa Camii, Ankara Kalesi, Abant Gölü, Anadolu Hisarı,  plaj,  orman , milli park , Safranbolu evleri, İzmir Saat Kulesi

    Doğal varlıklar

     Tarihi mekânlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sponsor Bağlantılar:

Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 5048 kez görüntülenmiş.

5. Sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri