5. Sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

ATİKE AKEL ORTAOKULU OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1-)  Allah’ın hoşuna gidecek güzel davranışlarla verdiği karşılığa ne denir?

      A)Günah               B)Helal                        C)Sevap                       D)Farz

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi günah sayılan davranışlardandır?

A)Dürüstlük               B)Yardımseverlik      C)Yalancılık                D)Cömertlik

 

3-)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A)Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız.            B)Elbiselerimizi temiz tutmalıyız

C)Tırnaklarımızı kesmeliyiz.                                D)Çöplerimizi yere atmalıyız.

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi, duanın özelliklerinden değildir?

 A) Dua ile Allah’a dileklerimizi iletiriz.                              B) Dua yoluyla Allah’la iletişim kurarız.

C) Dua ile Allah’a yakınlık kurarız.                                   D) Sadece kendimiz için dua ederiz.

 

5-) Beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, yılda 1 defa zekât vermek nedir?

A) Farz                   B) Mekruh                   C) Sünnet                    D) Haram

 

6-) Güzel iş ve davranışlara, İslam dininde ne ad verilir?

 A) İyilik         B) Salih Amel                C) Ahlak                 D) İbadet

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi farz olan başlıca ibadetlerimizden biri değildir?

A)Namaz              B)Oruç               C)Nafile Namazlar                   D)Haç

 

8-) Peygamber efendimizin ilk eşinin ismi nedir? dersimiz.net

A)Hatice                B)Ayşe             C)Fatma           D)Habibe

 

9-) Aşağıdakilerden hangisi halifelerden biri değildir?

 A) Hz. Lokman                      B) Hz. Ali                 C) Hz. Ömer             D) Hz. Osman

 

10-) "Minare" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 A) ezan                B) dua                C) selamlaşma               D) şükür

 

11-) Cami, mescid gibi yerlerde kabe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Minber                            B) Mihrap                    C) Minare                       D) Kürsü

 

12-) Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir?

        A) Zekat                              B) Hac                        C) Oruç                       D) Fitre

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden değildir?

 A) minare                         B) minber                    C) mihrap                    D) mescit

 

14-) Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke ……….. ve iyyâke nesta’în. İhdinas-sırâtal ……………. Sırâtallezîne en’amte …………. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin.

      Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

   A)müstakîm – aleyhim – nabudü                                          B)sırâtal – aleyhim - iyyâke

   C)nabudü– müstakîm – aleyhim                                           D)aleyhim  – nabudü – müstakîm

 

15-) “ Kul huvallâhu …... Allâhus ….. . Lem yelid ve lem ……. Ve lem yekun lehû ………. ehad.”

Yukarıdaki boş yerlere ait kelimeler hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A) ehad – samed – küfüven – yûled                      B) ehad – samed – yûled – küfüven     

C) samed – küfüven – yûled – ehad                       D) küfüven – yûled – ehad – samed

 

16-)  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 P)

1.  (  … )Farzın dışında Peygamberimizin yaptığı bizim de yapmamızı istediği ibadetlere Farz denir.

2.  (  … )İbadet Allah emrettiği için yapılır.

3.  ( …  ) Dua ederken yalnızca kendimiz için dua etmeliyiz.

4.  (  … ) Salih Amel kötü davranışlar demektir.

5.  ( …  )İmamın cemaatle namaz kıldırdığı yere minber denir.

6.  ( …  )Beş vakit namaz kılmak farz ibadetler arasında yer alır.

7.  ( …  ) Camiler, insanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı arttırır.

8.  ( … )Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah’tır.

9.  ( … ) Allah’ın buyruklarını yerine getirme, Allah’a yönelen saygı, davranış ve tapınmaya ibadet denir.

10.(…  )Yalancılık,haksızlık ahlaki davranışlarımızdandır.

 

17-)  AŞAĞIDAKİ VERİLEN İFADELERDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.(10 P)

(Salih Amel -     Zekat  -     ibadet -     Dua    -     mihrap  -     hutbe  -    sünnet  -     Farz  )

1- İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı  yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ,…………………………….. denir.

2-……….…………Allah’a kulluk etmek,saygı göstermek ,buyruklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır.

3.Allahın Kuran’da kullarından kesinlikle yapmamızı istediği iş ve davranışlara ………………….……………… denir.

4. Peygamberimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara……………………….……..denir.

5. Zengin olanların,sahip oldukları mal ve paranın 1/40’ını ihtiyacı olan kimselere vermesine  …………………  denir.

 

18-)   Fatiha Suresinin anlamını yazınız. (20 P)

..................................................................

JOKER SORU:         AŞAĞIDAKİ VERİLENLERİ EŞLEŞTİRİNİZ.(10puan)

1.Minare                             (.…)Vaaz verilen yer

2.Minber                             (….) istekleri Allah’a iletmek

3.Namaz                              (….)ezan okunan yer

4.Kürsü                                (….)İslam’ın beş şartından biri

5.Dua                                   (….)Hutbe okunan yer

6.Mihrap                              (….)İmamın namaz kıldırdığı yer.

 

BAŞARILAR DİLERİM

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 3289 kez görüntülenmiş.

5. Sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri