5. Sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1. Allah’ın peygamberlere gönderdiği mesajlara ne ad verilir?

A) Rica        B) Bildiri             C) Emir          D) Vahiy

 

2.Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur?

A) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.

B) Şüpesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.

C) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun.

D) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez

 

3.Hz. Muhammed (sav) misafire cömert davranma konusunda bize örnek olmuş ve bu konuda bizlere ne öğüt vermiştir?

A) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik edilen evdir.

B) Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.

C) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun.

D) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez.

 

4. Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?

A) Cömert olmak       B) Lüks yaşamak          c) israftan kaçınmak      d) çocukların dediğini yapmak

 

5.Düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine inanan peygamber kimdir?

A) Hz. İbrahim                 B) Hz. Eyüp              C) Hz. Yusuf          D) Hz. Musa

 

6.Aşağıdakilerden  hangisi Hz.Muhammed(sav) in çocuklarından biri değildir?

A) Kasım          B) ÜmmüGülsüm           C) Abdullah           D) Hüseyin

dersimiz.net

7-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) ; yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 Puan)

( ……) Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban  Bayramı’dır.

(……) Namaz kılmadan önce abdest almalıyız.

(……)  Paylaşan insanlar mutsuz olurlar. Paylaşmak kötü bir duygudur

(……) Müslümanların ibadet yerine cami denir.

(……) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kabe’yi ziyaret ederler.

(……) Anne ve babaya saygı göstermek lazımdır

.(……) İbadetlerimizi yalnızca Allah rızası için yaparız

.(……) Çalışmak, kötülüğe engel olmak ve güler yüzlü olmak ibadetten sayılmaz.

(……) Peygamberimizin yaptığı, bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara “  vacip ” denir.

(……)  Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah’tır

 

8. Dinimizde bazı ibadetler farz ve sünnet olarak  isimlendirilir. Farz: Allah’ın Kur'an-ı Kerim’de  yapılmasını kesin olarak emrettiği, Sünnet ise  Hz. Muhammed’in yaptığı ve bizlere de öğütlediği  davranışlardır.

Buna göre aşağıda verilen davranışlardan hangisi  farz ibadetlerden biri değildir?

A) Beş vakit namaz kılmak                   B) Zekât vermek

C) Ramazan orucunu tutmak               D) Teravih namazını kılmak

 

9.Ben, yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilirim. Çünkü ben ……………..… ve ………………….. bir varlığım.”

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Akılsız-Tembel           B) Cimri-Çalışkan          C) Akıllı-Düşünen         D) Sevimli-Düşünceli

 

10- Toplumsal hayat …………………..üzerine kuruludur?

Cümlesi hangisiyle  tamalanmalıdır?

A) İktisat        B )Düşünmek           C)  Paylaşmak    D) Hoşgörüsüzlük

 

11.Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için topladığında,“Eyinsanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunusöylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü

senin yalan söylediğinihiç görmedik.” dediler.

Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?

A) Çalışkanlığı           B) Güvenirliği           C) Güzel sözlü oluşu        D) Adaletliliği

 

12. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin seçkin özelliklerinden biri değildir?

A) Adaletli          B) Çalışkan           C) Dürüst          D) Zengin

 

13.Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur?

A) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.

B) Şüpesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.

C) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun.

D) Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez

 

14.Aşağıdakilerden hangisi için dua etmek İslâm Dini’ne göre uygun düşmez?

A) Derslerimizde başarılı olmak                    B) Rızkımızın bollaşması

C) Güzel bir bisiklete sahip olmak                D) Çaba harcamadan zengin olmak

 

15. Müminler birbirlerini sevmede  ,birbirlerine  yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup  kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun  herhangi bir yerinde  bir rahatsızlık olduğunda  ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder” sözüyle peygamber efendimiz  hangisini kastetmiş olamaz?

A)Müslümanların birbiriyle olan ilişkilerinde sevinç ve sıkıntıların paylaşılması.

B)İnsanların biribirine şefkat göstermesini

C)Müslümanlarla yakınlık kurulmasını

D)Müslümanların birbirlerini sevmemeleri

yazılısoruları.com

16.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) koyunuz( 5p)

(   ) Yapılan her türlü iyilik ibadet kabul edilir.

(   ) İbadet yalnız Allah rızası için yapılır.

(   ) Dua yüksek sesle yapılmalıdır.

(   ) Kelime-i Tevhit ‘Ben şehadet ederim  ki’’diye  başlar

(    ) Mihrap imamın namaz kıldırdığı yerdir

 

17.Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı.”

Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)'in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

A) Çalışkan olma            B)Doğru sözlü olma           C)Adaletli olma      D)Cömert olma

 

18.Fil Suresini anlamıyla beraber yazınız (10 Puan)

 

Not: Test soruları 5 Puandır / BAŞARILAR DİLERİM…

Sponsor Bağlantılar:

selin doğu tarafından paylaşılan bu içerik 2364 kez görüntülenmiş.

5. Sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri