5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

 "Biz insana ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir."

"Mallarınızı haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin."

"Birbirinize bir emanet bırakırsanız emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin."

1- Yukarıdaki ayetler, Kuran'da yer alan hangi ilişkiye örnek olabilir?

a) İnsan - Allah ilişkisi        b) Allah - Evren ilişkisi

c) İnsan - Evren ilişkisi       d) İnsan - İnsan ilişkisi

 

2- Hangisi caminin bölümlerinden biri değildir?

a) Vaaz Kürsüsü          b) Minber       c) Hafız         d) Mihrap

 

3- Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Sevinçler paylaşıldıkça azalır, üzüntüler paylaşıldıkça artar.

b) Paylaşma sadece maddi değil, insanların sorunlarını dinleyerek manevi olarak ta yapılabilir.          

c) Paylaşma bizlerin birlik, beraberliği ve huzuru için gereklidir.       

d) İslam dini bizleri paylaşma ve yardımlaşmaya yönlendirir.

 

4- Aşağıdaki bilgilerden hangisi dua için yanlıştır?

a) Dua ederken samimi olmalı ve sesimizi yükseltmemeliyiz.                     

b) Dinimizce haram olan istekler için dua etmemeliyiz.  

c) Kabul edileceğine gönülden inanarak dua etmeliyiz.                  

d) Duanın yeri ve zamanı Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir.

 

5- Hangisi Hz. Muhammet (sav)  için söylenemez?

a) Misafiri çok sever; ancak, ikram etmeyi sevmezdi.

b) Çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi.

c) Dürüst ve güvenilirdi, yalan söylemezdi.        

d) Yetimlere ve komşuya önem vermiştir.

 

6- Hz. Muhammed'in aile büyüklerine karşı tutumu hangisinde doğru değildir?

a) Aile büyükleriyle ilgilenir, onları kırmazdı.

b) Aile büyüklerinin sözünü dinlemez, onlara danışmazdı.

c) Anne babasını anar, mezarlarını ziyaret ederdi.

d) Aile büyüklerine sevgi ve saygılı davranırdı.

 

 "Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onlar arasında ayrım yapmazdı."

7- Yukarıdaki cümlede Hz. Muhammed (sav)'in hangi özelliği anlatılmaktadır?

a) Yardımsever olma          b) Adaletli olma        c) Doğru sözlü olma             d) Cömert olma

 

"Peygamberimiz hicri takvime göre Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi dünyaya gelmiştir. Bu gece Mevlit Kandilidir. Miladi takvime göre ise 20 Nisan 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. "

8- 20 Nisan'ı içine alan haftadaki 'Kutlu Doğum Haftası' kimin doğum günü için yapılır?

a) Hz.Muhammet          b) Hz.Eyüp            c) Köy İmamı       d) Hz.Hatice

 

9- Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından birisi değildir?

a) Taziyesine gidip, cenazesine katılmak

b) Borç istediği zaman borç vermek

c) Hastalandığında ziyaret etmek

d) Bayramdan bayrama ziyaretine gitmek

 

"Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir."

10-Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?

 a) Sübhaneke                  b) Kelime-i Şahadet

 c) Kelime-i Tevhit              d) Salavat 

 

 "Bin aydan daha hayırlıdır."

 "Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır."

11- Yukarıdaki verilen bilgiler hangi gecemize (kandil) ait özelliklerdir?

a) Mevlit             b) Miraç              c) Kadir             d) Beraat

 

"Yüce Allah'ın, açık ve kesin bir şekilde emrettiği iş ve davranışlara farz denir."

12- Aşağıda verilen davranışlardan hangisi farz ibadetlerden biri değildir?

a) Beş vakit namaz                 b) Zekat  dersimiz.com

c) Ramazan orucu                    d) Teravih namazı

 

13- Peygamberimiz (sav) aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılmasını istemez?

a) Cömertlik yapmak                   b) Yetimlerle ilgilenmemek

c) İsraftan kaçınmak          d) Çocuklara değer vermek

 

"Allah bir Peygamberi dost seçmiş ve bu nedenle ona 'Allahın Dostu' anlamında 'Halilullah' denilmiş."

"Kral Nemrut'un taptığı putlara tapmaz; Yıldız, Ay, Güneş derken düşünerek Allah'ı bulur ve inanır."

14- Yukarıdaki anlatılan peygamber kimdir?

a) Hz.Yusuf               b) Hz.İbrahim             c) Hz.Adem             d) Hz.Nuh

 

*"Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın"      *"Doğru söz söyleyin"      *"Birbirinizle çekişmeyin"   

*"Her işte adaletli davranın"        *"İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış"  

15- Yukarıdaki ayetler dikkate alındığında asıl anlatılmak istenen nedir?           

a) Kur'an, insanlara yol gösterici, rehberdir.                 b) Kur'an, Allahın bir olduğunu anlatıyor.

c) Kur'an, son ilahi kitaptır.                                       d) Kur'an, Hz. Muhammed'e gelmiştir.

 

 "Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ve ahirette te iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

 Ey merhametlilerin en merhametlisi."

"Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla."

16- Yukarıda anlamı yazılı olan dua aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sübhaneke           b) Allahümme Salli-Barik        c) Rabbena Atina-Firli         d) Kunut Duaları        

 

17- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına 'D' harfi, yanlış olanlara 'Y' harfi yazınız.

(   ) Paylaşan insanlar mutsuz olur. Paylaşmak kötü duygudur.

(   ) Dinimiz İslam, İsraf etmemizi yasaklamış ve cimri olmamızı tavsiye etmiştir.

(   ) Allah'ın Basar sıfatı, Allahın her şeyi görmesidir.

(   ) İslam'ı temel kaynaklarından öğrenmemek, hurafe ve batıl inançların çoğalmasına sebep olur.

(   ) Yaptığımız her güzel iş ve davranışlara "Salih amel" denir ve sevap kazandırır.

 

18-Aşağıda bildirilen kelimeleri anlamlarına uygun şekilde verilen boşluklara yerleştiriniz.

    -Kur'an-ı Kerim                            -Hz.İbrahim                            -Milli       

    -Kurban                                        -Sahabe                                    -Ramazan

 

 

Başarılar Dilerim.

Ahmet Demir/Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

(İlk 16 Soru 5'er Puan, 17. ve 18. Sorular 10'ar Puandır.)

"Rabbim! Kolaylaştır, güçleştirme. Her işimizi hayırla sonuçlandır.

Adı:

Soyadı:

Sınıfı:

No:

 

"


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI - 5.SINIFLAR

 

 

CEVAP ANAHTARI

 1. 1. D
  2. C
  3. A
  4. D
  5. A
  6. B
  7. B
  8. A
  9. D
  10. C
  11. C
  12. D
  13. B
  14. B
  15. A
  16. C

 2. 17. Y 

 3.    Y

     Y 

     D

     D

     D

 

 1. 18.RAMAZAN-KURBAN

MİLLİ

BAŞIN ¼ ÜNÜ MESHETMEK

ÖLDÜRÜRSE (CANINA KIYARSA)

SAHABE

Sponsor Bağlantılar:

dersimiz.com tarafından paylaşılan bu içerik 12145 kez görüntülenmiş.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları indirmesiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri