6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi oluş sırasına göre diğerlerinden daha sonra olmuştur?

a) Hicret Olayı         b) Bedir Savaşı        c) Hudeybiye Antlaşması     d) Mekke'nin fethi

 

 "İslam tarihinde Mekke den Medine ye hicret eden müslümanlara ............ ,

 Mekke'den gelen müslümanlara yardım eden Medine'nin yerli müslümanlarına da ........ denir."

2.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Sahabe-Müslüman       b) Yahudi-Hıristiyan       c) Muhacir-Ensar        d) Suffa-Sahabe

 

3. Aşağıdakilerden hangisi "ahlâkî hükümler" den değildir?
a)Oruç tutmak         b)Kaba davranmamak         c)Yalan söylememek      d)Kırıcı sözler söylememek

 

 "Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme." (Ayet)

4. Yukarıdaki ayet ile asıl anlatılmak istenen nedir?

a) Aldatmak Kur'an'da yasaklanmıştır.               b) Kötü zanda (tahmin) bulunulmamalıdır.

c) Doğruluk İslam dininin gereğidir.          d) Çok kitap okumalı, bilgili bir birey olmalıyız.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kaçar rekat olduğu sırasıyla doğru olarak yazılmıştır?
a) 5, 13, 4, 8, 10             b) 4, 8, 10, 5, 13          c) 10, 5, 4, 13, 8         d) 4, 10, 8, 5, 13

 

"Ey Muhammed! Kullarım sana, beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin çağrısına cevap veririm. Onlarda benim çağrıma uysunlar, bana inansınlar. Böylece doğru yolu bulurlar." (Bakara Suresi 186)

6.Yukarıdaki ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a) İnsan-Allah ilişkisi       b) İnsan-İnsan ilişkisi         c) İnsan-Evren ilişkisi       d) Allah-Evren ilişkisi

 

7. Gözle görülmeyen manevi pisliklerden gusül, teyemmüm ve abdest almak suretiyle temizlenmeye ne denir?

a) Necasetten Taharet        b) Kade-i Ahire        c) Hadesten Taharet          d) Setr-i Avret

 

8. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

a) Esnemek                     b) Konuşmak              c) Birşey yemek             d) Gülmek

 

"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." (Hadis)   dersimiz.com

"Doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilikte cennete götürür." (Ayet)

9. Yukarıdaki ayet ve hadis dinimizdeki hangi davranış yasağını anlatıyor?

a) Yalan ve Hile        b) Gıybet ve İftira          c) Kibir (Büyüklenme)       d) Kıskançlık

 

"Bilgi müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alsın."  "İlim öğrenmek erkek kadın her müslümana farzdır."

"Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"

10.Yukarıdaki ayet ve hadisler bize neyi öğütlüyor?

a) Yitirdiğimiz eşyayı aramayı             b) İlim öğrenmemiz gerektiğini    

c) Erkek ve kadın ayrımını                 d) Bilmeyenlerin üstünlüğünü

 

11.Hangisi, boy abdestinin farzlarından biri değildir?

a)Ağza su vermek         b)Burna su çekmek       c)Başın ¼ ini meshetmek      d)Tüm vücudu yıkamak

 

12.Hangisi cemaatle namazın faydalarından biri değildir?

a) Daha çok sevap kazandırır.       b) Maddi zenginliğimizi arttırır.

c) Birlik-beraberlik sağlar.             d) Dostlukları geliştirir.

 

"Gerçekten biz Eyüp'ü sabreden bir kimse olarak bulduk. O, Allah'a çok yönelen bir kimseydi." (Ayet)

13. Hz. Eyüp Peygamber hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Bütün malını kaybetti ve çocukları öldü.          b) Sıkıntılara hiç sabredemedi ve isyan etti.       

c) Mucize olarak çıkan suyla yıkandı ve iyileşti.    d) Allah tarafından hastalıkla imtihan edildi.

 

14. Kuran-ı Kerim'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Baştan sona okunmasına hatim denir.           b) İlk süresi Fatiha ve ilk inen süresi Alak'tır.

c) Sadece İnanç ve İbadet konusu anlatılır.        d) Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.       

 

 

  Mevlana diyor ki:   "*Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.     *Ayıpları örtmede gece gibi ol.

*Cömertlikte keremde akarsu gibi ol.     *Öfkede kızgınlıkta ölü gibi ol.      *Tevazuda toprak gibi ol.

*Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol."

15. Mevlana'nın insan ilişkilerine yönelik öğütlerinin olduğu bu metinden hangisi çıkarılamaz?

a) İnsanların hatalarını araştırmamalıyız.            b) Alçak gönüllü, iyi niyetli olmalıyız.

c) Özü sözü bir insan olmalıyız.                          d) İşlerimizde kendi çıkarımızı düşünmeliyiz.

 

 

 "Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine'ye hicret ettiğinde ilk işi bir mescit yapmak olmuştur. Bu mescidin yanına da küçük odalardan oluşan evi yapılmıştır. Bu odalardan biri olan Hz. Aişe'nin evinde vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.); Mescid-i .......... yanında defnedilmiştir.

Buraya "çiçekli cennet   bahçesi" anlamına gelen ".............." denilmiştir.

  1. Yukarıdaki boşluklara yazılması gereken; Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mescidin adı ve kabrinin bulunduğu yerin adı nedir?

a) Mescidi Aksa  -  Cennetül Baki             b) Mescidi Haram  -  Cennetül Firdevs

c) Mescidi Kuba  -  Cennetül Adn             d) Mescidi Nebi  -  Ravzai Mutahhara

 

"Kıssa, tarihte yaşamış bazı peygamberler ve toplulukların başından geçen ibret verici olaylara denir."

17.Hangisi Kur'an-ı Kerimde kıssalara yer verilmesinin amaçlarından değildir?

a)Yapılmış olan hatalardan ders çıkarmak.          b) Geçmişte yaşananların tekrarlanmasını sağlamak.

c)Doğru yolu bulmamıza yardımcı olmak.           d) Peygamberler hakkında bilgi vermek.

 

"Allaha, Meleklerine, Kitaplarına, Rasüllerine, Ahiret gününe, Kadere . iman ettim." (Amentü)

18.Amentü duası ve tevhit inancı hangi konuyu anlatıyor?

a)İbadet          b)Ahlak           c)İnanç        d)Kıssa

 

19.Veda Hutbesinde Peygamberimiz aşağıdaki konulardan hangisini söylememiştir?

a) Irk üstünlüğü yoktur, üstünlük takva ile olur.          b) Başkasının malını izinsiz yemek haramdır.

c) Kan davaları ve faiz yasaklanmıştır, haramdır.         d) Kadınların erkeklerin üzerinde hakkı yoktur.

 

20.'Kutlu Doğum Haftası' kimin doğduğu gün için kutlanır?

a) Hz. Muhammet           b) Hz. Eyüp            c) Köy İmamı              d) Hz. Hatice

 

21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına 'D' harfi, yanlış olanlara 'Y' harfi yazınız.

 

(    ) Farzların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha suresi okunur ve sonra kısa bir sure okunur.

(    ) İyilik edene iyilik, kötülük edene kötülükle karşılık vermeliyiz.

(    ) İşlerimizde akıllı davranıp, hile yaparak çok kazanmalıyız.

(    ) Peygamberimiz, Mekke'yi fethedince Müslümanlara zulmeden müşrikleri affetmiştir.

(    ) Mescidi Nebinin yanında kimsesizlerin kaldığı ve eğitim yapılan gölgeliğe Suffe denir.

 

22.Aşağıdaki kelimeleri anlamlarına uygun şekilde verilen boşluklara yerleştiriniz.

  

         -Kamet -Küs            -Kuba              -Cuma          -Uhut

 

Başarılar Dilerim.

(İlk 20 Soru 4'er Puan, 21. ve 22. Sorular 10'ar Puandır.)

Ahmet DEMİR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

CEVAP ANAHTARI
1. D
2. C
3. A
4. B
5. D
6. A
7. C
8. A
9. A
10. B
11. C
12. B
13. B
14. C
15. D
16. D
17. B
18. C
19. D
20. A

21. Y
Y
Y
D
D

22. MUHACİR
CUMA
KUBA
UHUT
KAMET

Adı:

Soyadı:

Sınıfı:

No:

 

"

Sponsor Bağlantılar:

dersimiz.com tarafından paylaşılan bu içerik 11406 kez görüntülenmiş.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları indirmesiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri