6.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

1. İslam Dinindeki ilk süre, ilk emir hangisidir? Nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir?
A) Kevser-Yaz / Sevr Mağarası-612-Azrail
B) Alak-Oku / Hira Mağarası-610-Mikâil
C) Alak-Oku / Hira Mağarası-610-Cebrail
D) Fatiha-Hamd / Sevr Mağarası-610-Cebrail

 

2. Peygamber Efendimiz kendisine gelen ilahi emri ilk olarak kimle paylaşmıştır?
A) Hz. Ali         B) Hz. Hatice       C )Hz. Ebubekir       D) Hz. Zeyd

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Medine'de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir?
A) Yahudiler dinlerini değiştirip müslüman olacaklardır.   
B) İki taraftan birisi diğerinin düşmanına yardım etmeyecektir.  
C) Medine dışarıdan saldırılara karşı birlikte korunacaktır.   
D) İki taraf arasındaki sorunları Hz Muhammed(sav) çözecek.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Hz. Ali              B) Hz. Hatice          C) Hz. Ebubekir       D) Hz. Ömer

 

5. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap veya sahife verilmemiştir?
A) Hz. Musa      B) Hz. Yusuf               C) Hz. Davut     D) Hz. İsa

 

6. Hz. Eyüp hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A) Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.             B) Zengin bir insandır.
C) Başına gelen sıkıntılara sabredememiştir.                     D) Allah tarafından sınanmıştır.

 

7. "Hz. Muhammed (s.a.s) Mekke'den Medine'ye  ..... yılında , .........ile birlikte hicret etti."
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 632- Hz. Ebubekir     B) 622- Hz. Ali              C) 622- Hz. Ebubekir   D) 610- Hz. Osman

 

8. " İyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. " (Hud-114.ayet). Yukarıda meali verilen ayetle ilgili aşağıdaki değerlendi-rmelerden hangisi yanlış olur?
A) Kur'an'da iyi ve kötü ayrımı yapılır.   
B) Kur'an'da iyiliğe yönlendirme vardır.
C) Kur'an'da iyiliğin sonuçları gösterilir. 
D) Kur'an'da kötülüklerden daha çok bahsedilir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Kuran'da öğütlenen güzel davranışlardan biri değildir?
A) Doğruluk    B) Gıybet             C) Yardımlaşma  D) Alçak gönüllülük

 

10. Aşağıdaki olayların oluş sırasını gösteriniz?
1. Bedir Savaşı   2. Hicret
3. Hudeybiye Antlaşması  4. Uhud Savaşı
5. Hendek Savaşı   6. Veda Hutbesi
7. Mekke'nin Fethi
A) 1-7-2-6-4-5-3   B) 2-1-4-5-3-7-6            C) 1-2-4-5-3-7-6   D) 4-1-2-5-6-3-7

 

11.  Hz. Muhammed(s.a.s.), Medine'de Mescid-i Nebi yanında defnedilmiştir. Buraya "çiçekli cennet bahçesi" anlamına gelen "....." denilmiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cennet-ül Firdevs  B) Cennet-ül Adn           C) Cennet-ül Baki  D) Ravza-i Mutahhara

 

12. Esirlerin okuma yazmayı öğretme karşılığı serbest bırakıldığı savaş hangisidir?
A) Uhut            B) Bedir             C) Hendek                 D) Mekke'nin fethi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?
A) Hiçbir şekilde değişmeden bize ulaşmıştır.
B) Tüm insanlara hitap eder
C) Dünya ve ahiret hakkında bilgi verir  
D) Onu okumak bizim için yeterlidir.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Kelime-i şehadet     b)Kader-kazaya inanmak     c)Ahirete inanmak      d)Meleklere inanmak

 

15. Ya açar bakarız Nazmı Celil'in yaprağına
     Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına
     İnmemiştir hele Kur' an şunu hakkıyla bilin
     Ne mezarlıkta okunmak nede fal bakmak için
                                          MEHMET AKİF ERSOY
Şair yukarıda en genel anlamıyla neyin üzerinde durmuştur?
A) Kuranın sadece mezarlıkta okunmak için indirildiği
B) Kuran-ı fal bakmak için gönderildiği
C) Kuran evlerin en güzel yerine asılmalıdır.
D) Kuran'ın; sadece boş boş ona bakmak, ölülerin arkasından okumak fal bakmak için gönderilmediği

 

16. Kuran la ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Kur'an-ı Kerim ayetleri peygamberimiz zamanında yazılıyordu.
B) Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi Fatiha süresidir.
C) Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.
D) Kur'an-ı Kerim Hz. Ömer zamanında çoğaltılmıştır.

 

17. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D); yanlış olanların başına (Y) yazınız.
A) (..) Her zaman başkalarının inanç ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz.
B) (..) İyilik edene iyilik, kötülük edene kötülükle karşılık vermeliyiz.
C) (..) Peygamberimiz Veda Hutbesini Arafat Meydanı'nda irat etmiştir.
D) (..) Rahmet acı çektirmek, sıkıntı vermek demektir.
E) (..) Suffeler İslam Tarihinin ilk eğitim kurumlarıdır.

 

18.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Kuba, Vel Asr, İman, Uhud, Hz. Yusuf, ifadelerini doğru biçimde yerleştiriniz.
1.Asr Süresi, ..... kelimesiyle başlamaktadır.

2. ....... Kuran'da kıssası anlatılan peygamberlerdendir.
3. Kuran'da en çok üzerinde durulan konulardan biri ...... esaslarıdır.
4. İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid ..... Mescidi'dir.
5. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ..... Savaşı'nda şehit olmuştur.

19. Veda Hutbesi'nde ne gibi evrensel mesajlar yer almaktadır. Aşağıya yazınız.

 


20. Aşağıdaki Nasr Süresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
İza .... nasrullahi velfeth.Vera ...nase yedhulune fi dınillahi .......Fesebbih bihamdi ..... vestağfirhü innehu
....... tevvaba.

 

Not: İlk 16 soru 5; 17,18,19,20.sorular 5'er puandır. Süreniz 40 dakikadır.

Sponsor Bağlantılar:

dersimiz.com tarafından paylaşılan bu içerik 91537 kez görüntülenmiş.

6.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları 6.sınıf soru bankası Din yazılı soruları din dersi soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri