6.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

6.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4*20=80 puan)

I. Başkalarında bulunan üstünlükleri kıskanmaktır

II. Arkadaşlarımıza ait bir başarıyı çekememektir

III.Açgözlülüğü ve büyüklük (kibir) duygusunu körükler

1.Yukarıdaki maddelerde özellikleri anlatılan davranış türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Hırsızlık                        B) İftira                            C) Haset             D) Gıybet

Bir kimsenin gülünç,kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz ,işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.Dinimizin sakınılmasını istediği çirkin davranışlardan biridir.İnsanların kusur ve noksanlarını dile dolayıp onları küçük düşürmeyi, yüce dinimiz kesinlikle yasaklamıştır

2.Yukarıdaki paragrafta sözü edilen olumsuz davranış biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) Alay etmek                  B-) Dedikodu                 C-) Çekememe             D-) İftira

 “Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın…”(Veda Hutbesi’nden)

3.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sas.)’in Veda Hutbesi’nde sakındırdığı davranışlardan biri değildir?

A)Şaka yapma              B)Allah’a ortak koşma              C)Cana kast etme       D)Hırsızlık

4. Bir suçu ya da kötü davranışı başkasına yüklemeye ne denir?                                                                             

A) İnanmamak                B) Doğruluk                      C)    Kibirlenmek                D) İftira

5.  Aşağıdakilerden hangisi güzel huylardan değildir?

A)Cömertlik                       B)Salih Amel                       C)Gıybet                         D)Sözünde durmak

6. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)“Kıskançlıktan sakının; çünkü ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi kıskançlık da güzel amelleri(işleri) yer, bitirir.” (Hz. Muhammed[sas.])

B)“İki günü birbirine eşit olan zarardadır.” (Hz. Muhammed[sas.])

C)"İnsan ancak çalıştığına erişir…”(Necm suresi, 39)

D)“Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.”(İnşirah suresi, 7–8)

7. Aşağıdakilerden hangisi kötü huylardan değildir?

    A)Haset                       B) Gıpta                          C) Nifak                        D) Gıybet

8. İslamiyet’i ilk kabul eden Türk devleti hangisidir?

   A) Karahanlılar                   B) Abbasiler                 C) Selçuklular             D) Osmanlılar

9.Aşağıdakilerden hangisinde zıt kavramalar yanlış eşleştirilmiştir?

A) Dedikodu-Haset      B) İsraf –Tutumluluk     C) Cimrilik-Cömertlik         D) Yalancılık-Doğru sözlülük

10.Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri, nimetleri çekememek,bunların yok olmasını istemeğe ne denir?

A) Gıybet                        B) Dedikodu                        C) Haset                       D) Nifak

11. Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?

A) Haset                            B) Gıybet                          C) Kibir                          D) Kıskançlık

 Bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere denir.Kesin olmayan bir bilgi,haber ve ya ön yargılarla bir kimse hakkında olumsuz değerlendirmede bulunmaktır.

12.Yukarıdaki paragrafta sözü edilen olumsuz davranış biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak  verilmiştir?

A-) İftira                             B-) Gıybet                      C-)Su-i zan                              D-)Hüsnü zan

13. Aşağıdakilerden hangisi kibirli insanın özelliklerinden biri olamaz?

A) Kendini beğenme             B) Başkalarını küçük görme        C) Övünme          D) Başkalarının fikirlerine değer verme.

14.Talas savaşı kaç yılında ve kimler arasında olmuştur?

A)751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında                    B) 705 yılında Emevilerle Çinliler arasında              

C) 751 yılında Çinliler- Abbasiler ve Türkler arasında        D) 705 yılında Türklerle Abbasiler arasında

15.Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardan değildir?

A) Çalışkan olmak          B) Kötü zanda bulunmak        C) Kıskanmak                   D) Büyüklenmek

16.İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A)Hacı Bektaş Veli         B)İmam Maturidi           C)Ahi Evran         D)M. Akif Ersoy

 “Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar(edep) ve tevazu(alçakgönüllülük) ile yürüyen kimselerdir. Kötü niyetli, bilgisiz kimseler kendilerine laf attığı zaman, incitmeksizin “selam!(sağlık, esenlik olsun size)” der, geçerler.” (Furkan suresi, 25)                       

17.ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru bir yargı değildir?

A-Güzel ahlaklı kimseler, başkalarının çirkin ve kaba davranışları karşısında çirkin ve kaba davranmazlar.

  B-Güzel ahlaklı kimseler saygısız ve kaba davranmazlar.

  C-Güzel ahlaklı kimseler her ortamda terbiyeli ve nazik davranırlar.

  D-Güzel ahlaklı kimseler kendilerine yapılan saygısızlığa aynı şekilde karşılık verirler.

18.  fıkhı ekber  adlı eser, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ahmet Yesevi          B) Yunus Emre      C) Ebu Hanife             D) Ahi Evran

19.Türkler Çin’e karşı Abbasilerin yardımıyla galip gelmiştir. Müslüman Arapları yakından tanıyan Türkler kitleler halinde Müslüman   olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran sebeplerden değildir?      

A) Türklerin gök tanrı inancına mensup olması                B) Abbasilerin hoşgörülü politika izlemesi

C) Türklerin de Müslümanlar gibi toplumda adalet ve ahlaka büyük önem vermesi      D)Türklerin Çinlilerle savaş yapması

20.Türkler  Araplarla ilk defa ne zaman karşılaşmıştır? 

A)Hz.Ali döneminde       B) Peygamber efendimiz zamanında         C) Emeviler döneminde            D)Hz. Ömer Halife iken

B. Aşağıdaki Felak ve Kureyş Sürelerinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(10 puan)

Bismillahirahmanirrahim.

Kul eûzü birabbil……………………. Min şerri mâ  ……………………... Ve min …………….. ğâsikin izâ  …………………. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.Ve min şerri ………………..  izâ hased.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li'î lâfi ………………….. Îlâfihim rihleteş şitâi ve sayf.

Felya'büdû …….….…. hâzel beyt.…………………et'amehüm min   cû'in  ve……..…………..   min havf.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının yanına (D)   ve yanlış olanlarının yanına da (Y) işaretini koyunuz.(5 puan) 

(….) Gıybet,kıskançlık demektir.

(….) Haset dedikodu demektir..

(….) Hırsızlık haksız kazançtır.

(….)Maturudi meşhur fıkıh alimidir.

(….)Türkler islamiyetten önce de cennet ve cehenneme İnanıyorlardı.  

Felak suresinin anlamını yazınız.(5 puan)

Sponsor Bağlantılar:

Ugur Alp tarafından paylaşılan bu içerik 6129 kez görüntülenmiş.

6.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri