6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

A - )Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y"  yazınız. (5 puan )

1 - ( ...) Ayakta duramayacak kadar hasta olanların namaz kılmaları şart değildir.

2 - (..) Namaz , ergenlik çağına ulaşmış ve akıllı olan her Müslüman'a farzdır.

3 - (...) Namaz, Allah'a olan bağlılığımızın bir göstergesidir.

4 - (...) Gösteriş olsun diye namaz kılmanın sakıncası yoktur.

5 - (...) İnsanların yaratılış amacı Allah'a inanmak,ibadet etmek ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır.

B -) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5x3=15 puan)

1- Allah'tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahi bir kitap verilmemiş olan peygamberlere ...... denir.

2- Allah tarafından Hz. Musa'ya ........... gönderilmiştir.

3- Namazın dizler,eller,alın,burun ve ayaklar yere değdirilerek gerçekleştirilen bölümüne .......... denir.

4 - Bazı ibadetleri yapabilmek için belli organları bazılarını da mesh etmek yoluyla yapılan arın -maya ........ denir.

5 - Cenaze namazı kılarak ölen kişiye dua eder, yakınlarının .............. paylaşırız.

C -) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin (20 x 4=80 puan)

1 - Allahın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ne denir?

A) sevap                     B) vahiy                   C)ibadet                    D) tebliğ

2- " Yahudilerin kutsal kitabıdır. Kitapta Hz. Musa'nın yaşamından, İsrailoğullarından ve geçmiş peygamberlerden söz edilir. Ayrıca çeşitli öğütler ve Allah'ın buyrukları yer alır. " 

Yukarıda hakkında bilgi verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur'an-ı Kerim        B) Tevrat         C) İncil          D) Zebur

3- Namaz kimlere farzdır?

      A) Zamanı olan yaşlılara.              B) Emekli olan insanlara.

       C) Akıllı ve çalışkanlara.                D) Akıllı olup ergenlik çağına girenlere

 

4- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Resul, kendisine kutsal kitap verilen peygambere denir.  

B) Peygamberler akıllı ve zekidir.

C) Peygamberler günah işleyebilir.                                              

D) Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi Kuran'dır

"Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya_______denir. Ezan okuyan kişiye _________ denir."

5- Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri sırasıyla gelmelidir?

A) Hoca - Vaiz         B) Ezan - Müezzin                C) Hutbe - Âlim                   D) Kamet - İmam

" Senin için kılınan; ama senin kılamadığın namaza ____________________ namazı denir. "

6- Yukarıdaki boşluk hangisiyle doğru olarak tamamlanır?

A) Bayram     B) Vitir         C) Cenaze   D) Sabah

7- Cami, mescid gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minber         B) Mihrap    C) Minare    D) Kürsü

8- Namazda Kur'an ı Kerimden bir şeyler okumaya ne ad verilir?

A) Kıraat                 B) Kıyam        C) Rükû        D) İftitah tekbiri

 

9- İslam dini temizlik dinidir. Temizlik açısından namaz ibadetini yerine getirebilmek için ne yapmak gerekir?

A) Camiye gitmek             B) Abdest almak      C) Örtünmek     D) Kıbleye dönmek

     I. Hz. Musa - Tevrat       II. Hz. Davud - Zebur       III. Hz. İsa - İncil

10 - Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi / hangileri doğrudur?

A) Yalnız III         B) Yalnız I            C) I-II-III           D) I ve III

 

11 - Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir?

A) Yüzü yıkamak                  B) Kolları yıkamak

C) Bütün bedeni yıkamak    D) Ayakları yıkamak

 

12- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri olamaz?

A) Uyumak               B) Bayılmak              C) Sarhoş olmak                               D) Gülmek

 

13- Su bulunmadığı durumlarda toprak veya toprak cinsinden bir madde ile yapılan temizliğe ne denir?

A)Teyemmüm           B)Abdest          C)Tefekkür                                 D)Taharet

 

14- "Kuru bir yer kalmamak üzere, tepeden tırnağa bütün bedeni yıkamaya____ denir."  Boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Namaz abdesti               B) Boy abdesti      C) Genel temizlik               D) Taharet   

 

15- Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmanın faydaları arasında yer almaz?

A) Allah'ın rıza ve sevgisini kazandırır.               

B) Davranışlarda ölçülü olmayı sağlar.

C) Kötülüklerden kaçındırıp iyi alışkanlıklar edindirir

D) Toplumsal yasalara  "kurallara"  uymuş olur.

 16- Aşağıdaki hangi seçenekte ilk ve son gönderilen peygamberler birlikte verilmiştir?

A)Hz. İs -Hz.Musa              B)Hz.Adem-Hz.Muhammed  

C)Hz.Nuh -Hz.Muhammed     D)Hz.Adem-Hz.İbrahim

17-Aşağıda ismi verilen peygamberlerden hangisine kitap inmemiştir?

A )Hz İsa               B) Hz Musa                  C) Hz Salih                      D) Hz Davut

 

18- Bir gün içinde kıldığımız 5 vakit namazla ilgili hangisi yanlıştır?

 A)Sabah namazı güneş doğmadan kılınır

B) Namaz vakitleri saba-öğle-ikindi-akşam-yatsı şeklindedir.

C)Güneş tam tepe noktadayken ikindi namazı kılınır

D) Akşam namazı güneş batınca kılınır. 

19 -Belirli şekil ve hareketlerden oluşan belirlenmiş zamanlarda yerine getirilen ibadete ...... denir.  Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?

A) Hac          B) Temizlik           C)Zekat       D)Namaz 

20- Aşağıdakilerden hangisinde İncil çeşitleri doğru olarak bir arada verilmiştir?

A) Matta- Markos-Zebur- Luka        B) Yuhanna- Ahd-İ Atik- Markos

C) Matta - Markos - Luka - Yuhanna  D) Ahd-İ Atik - Ahd-İ Cedid 

Joker Soru 21:Sabah ezanına aşağıdakilerden hangisi eklenir?

A) Kad kametis-salah                   B) Hayye alel felah         

 C) Essalatü hayrun minen nevm             D)La ilahe illallah 

   " Din, güzel ahlâktır. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir."  Hadis

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 88048 kez görüntülenmiş.

6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları soru bankası indirmesiz sorular

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri