7. Sınıflar Kur'an-ı Kerim Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

7. Sınıflar Kur'an-ı Kerim Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (12x5=60 puan)

1. İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İncil     b)Tevrat     c) Zebur      d) Kur’an-ı Kerim

 

2.Kur’an-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 

a) Dinimizin özünü kavrarız.

b) Rabbimizle iletişim kurarız.

c) Bütün İbadetlerin nasıl yapılacağını öğreniriz.

d) İlahi mesajlara ulaşırız.

 

3. Kraliçe Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirten peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Musa     b) Hz. Davud    c) Hz. Süleyman      d) Hz. Muhammed

 

4.Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

a) İbadetlerimizi öğreniriz

b) İnanç esaslarımızı öğreniriz.

c) Toplum hayatıyla ilgili kuralları öğreniriz.

d) Hepsi dersimiz.com

 

5.Kur’an-ı Kerim’de ahlakla ilgili Lokman’ın oğluna nasihatlerinden biri değildir?  

a) Cömertlik yapma.

b) Çalımlı çalımlı yürüme.

c) Kibirlenme.

d) Kendini beğenme.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Davud  (as)’ ın özelliklerinden biri değildir?

a) Demir dövmüştür.

b) Tevrat kitabı verilmiştir.

c) Sesi güzeldir.

d) Zebur kitabı verilmiştir.

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerinden biri değildir? 

a) Hükümdar olmuştur.

b) Cinler emrine verilmiştir.

c) Ticaretle uğraşmıştır.

d) Hayvanların dilinden anlamaktadır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? 

a) Kur’an ölüler için indirilmiştir.

b) Kuran bütün çağlara hitap eder.

c) Kur’an müminin yol haritasıdır.

d) Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

 

9. Aşağıdaki verilenlerden hangisi insanın elindeki “servetin şükrü” değildir?

a) Fakirlere yardım etmek

b) Bol bol harcamak

c) Cami, okul, çeşme vb. yaptırmak

d) Allah rızası için harcamak

 

10. “İlmin şükrü” aşağıda verilenlerden hangisi değildir? 

a) Kur’an öğretmek

b) İnsanları bilgilendirmek

c) Öğrenci yetiştirmek

d) Bilgisini kendine saklamak

 

11. Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak,yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?

a) Kıssa      b) Destan       c) Efsane        d) Hadis

 

12. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?

a) Ders çıkarmak

b) Örnek almak

c) Yanlış davranıştan kaçınmak

d) Okumamızı geliştirmek

 

B. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) yazınız. (5x4=20 puan)

  1. Allah’ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir.  (     )
  2. Süleyman (as) Davud (as) ın babasıdır. (     )
  3. Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud’ dur. (     )
  4.  Hz. Davud, hükümdar peygamberlerdendir. (     )
  5. Kur’an-ı Kerim 622 yılında indirilmiştir. (     )

 

Verilen cümleleri aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla eşleştiriniz. (5x4=20 puan)

A. Din   B. İman        C. İtaat        D. Kevni Ayetler     E. Tevhid

 

  1. Allah’a, Peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların emirlerine uymaktır. (        )
  2. Allah’ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdir. (       )
  3. Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, bir ve tek olduğuna inanmak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. (      )
  4.  Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabul edip teslim olmaktır. (      )
  5.  Kur’an-ı Kerim’de evrendeki olaylardan, diğer varlıklardan bahseden ayetlerdir. (      )

 

SUNA TOPUZ

Sponsor Bağlantılar:

ferhat balcı tarafından paylaşılan bu içerik 839 kez görüntülenmiş.

7. Sınıflar Kur'an-ı Kerim Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri