7. Sınıflar Kuran-ı Kerim dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

CUMHURİYET ORTAOKULU 7.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

1. İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden  hangisidir ?

 

2. Kur’an-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız ?  

 

3. Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

 

4. Kur’an-ı Kerim’de ahlakla ilgili Lokman’ın oğluna nasihatlerinden biri değildir?  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir ? 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerinden biri değildir? 

 

 7. Aşağıdakilerden hangisi Davud  (as) ın özelliklerinden biri değildir?

 

8. Filistin’de bulunan Mescid-i Aksa’yı yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 

9. Aşağıdaki verilenlerden hangisi insanın elinde ki “servetin şükrü” değildir?

 

10. “İlmin şükrü” aşağıda verilenlerden hangisi değildir? 

 

11. Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

 

12.’ Kur’an’ı güzel bir şekilde (tertil ile ) (ağır ağır, tane tane , anlayarak ve hissederek) oku’’ ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

 

13.Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?

 

14. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?  

 A) ?  ? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

B) ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

C) ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

D) ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?   ?

 

15.Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

A. ? - ? - ?         B.? - ?- ?      C. ? - ? - ?        D.? -  ? -   ?

 

Aşağıda verilen  cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız.(3*10=30puan)

16. (        )Allah’ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir.

17. (       )Süleyman (as), Davud (as) ın babasıdır.

18. (        )Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud’ dur.

19. (       )Beyt-i Makdis’i (Mescidi aksa’yı inşa eden Süleyman (as)dır.

20. (        )Kur’an sadece iman esaslarından, ibadet esaslarından, peygamberlerden bahseder.

21.( …..) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapması gerekir.

 

22. (…..) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.

 

23. (…....) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.

 

24. ( ….. ) Merhametlilerin merhametlisi insandır.

 

25. (..……) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister.

 

26.     DİN   -     İMAN   -   ZİKİR   -    TEVHİD

Aşağıdaki verilen cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla eşleştiriniz.

18. Allah’ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsi-yelerdir. (                             )3puan

19.Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, bir ve tek olduğuna inan-mak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. (                            )   3puan                                           

20. Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabul edip teslim olmaktır..(                               )4puan

Not: Her test sorusu 4 puandır.

BAŞARILAR DİLERİM

Sponsor Bağlantılar:

hamdi tarafından paylaşılan bu içerik 721 kez görüntülenmiş.

7. Sınıflar Kuran-ı Kerim dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri