7. Sınıflar Medya Okuryazarlığı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

1)  İnsanların duygu ve düşüncelerini anlatmak için kullandıkları akla gelebilecek her  türlü yolla aktarılmasına …………….denir . Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilebilir?

A-Cümle              B-İletişim              C-Empati             D-Medya

 

2)  Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen tutum ve davranışlardan biridir?

A-Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemek          B-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak

C-Karşımızdaki kişiyi koşulsuz kabullenmek       D-Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

 

3)  Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözsüz iletişim içerisinde yer almaz?

A-Ayşe’nin telefonda babası ile görüşmesi                              B-Ahmet’in arkadaşına el sallaması

C-Öğretmenin soruyu bilen öğrencisine gülümsemesi            D-Trafik işaretleri

 

4)  Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi kitle iletişim aracı değildir?

A)TV                B)Buzdolabı                 C)Telefon                D)Gazete

 

5)  Yapılan bazı araştırmalara göre gazete, dergi, televizyon gibi medya kuruluşları aracılığı ile dile getirilen kamuyu  ilgilendiren bazı sorunlar kısa sürede çözüme kavuşmaktadır. Buna göre medya ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A-Medya kamuoyu oluşmasında etkilidir  

B-Medya halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

C-Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır        

D-Medya olayları her zaman çarpıtmaktadır.

 

6) Medyanın hangi fonksiyonu ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır?

A-Eğlendirme        B-Tanıtım              C-Haberdar etme           D-Reyting

 

7) Aşağıda iletişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A-İletişim sadece karşımızdaki kişiyle konuşmaktır     

     B-Etkili iletişimde jest ve mimikler önemlidir.

     C-Etkili bir iletişimde saygı önemlidir   

     D-Karşımızdaki kişi konuşurken ona odaklanmalıyız.  

 

8)  Aşağıdakilerden hangisi medyanın olumsuz yönlerinden birisidir?

A-Bilgilendirme ve haberdar etme                      B-Kamuoyu oluşturma   

C-Şiddet içerikli programlara yer verilmesi        D-Eğlendirme

 

9)  Medya okuryazarlığıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

       a) Medyayı etkin ve akılcı şekilde kullanmak           

       b) Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek

       c) Medyanın gerçek hayatla alakasının olmadığının  farkına varmak           

      d) Medyadan gelen bilgileri  eleştirel şekilde değerlendirmek

 

10)  Hangileri medya okuryazarlığının ilkelerindendir?

1.Medya gerçeğin kurgusudur

2.Medya toplumsal değişimleri etkiler

3.Her medya aracının kendine özgü anlatımı vardır

4.Bireyleri belli bi düşünce altında toplamak

A-1,2,3         B- yalnız 4                   C-1 ve 4               D- hepsi  

 

11)   Gördüğünüz şeklin, akıllı işaretlerde ki anlamı nedir? SORUU

 a- korku ve şiddet       b- taşıt giremez    

 c- 18 yaş üstü           d- olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar       

 

12) Medyanın en temel işlevi hangisidir.

A- Haber ve bilgi vermektir.

B- Ünlülerin hayatlarını anlatmaktır.

C- Gündem değiştirmektir. dersimiz. c o m

D- Sosyal arkadaşlıklar kurmaktır.

 

13- Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, duruş biçimi, ses tonu gibi davranışlar iletişimin bir parçasıdır. Arkadaşınızın suratı asıksa üzgün olduğunu ya da moralinin bozuk olduğunu düşünebilirsiniz.
       Yukarıdaki bilgide anlatılan davranışlar aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A-Sözsüz mesajlara                  B-Sözlü mesajlara                C-Empatiye            D-Kitle iletişim araçlarına

 

14- Kamuoyu, toplumu ilgilendiren bir sorun üzerine belli zamanda, tartışmalı konu karşısında, bu konu ile ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına egemen olan kanaattir.
         Günümüzde olay ve yorumları kısa bir sürede çok büyük kitlelere ulaştıran ve kamuoyunun oluşmasında en etkili unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kitle iletişim araçları              B- Cep telefonları       C- Afişler                D-  Tiyatrolar 

 

15- Kitle iletişim araçları, toplumda haber ve bilgilerin toplanmasını ve dağıtımını sağlayan araçlardır. Yaşadığımız kentin, ülkenin dışında olup bitenlerle ilgili olarak bize ulaştırdığı bilgilerle, bunlardan haberdar olmamızı sağlayan kitle iletişim araçları bu yönüyle hangi işlevini yerine getirmiş olur?
A- Güdüleme İşlevi                     B- Kültürel Gelişmeyi Sağlama İşlevi
C- Eğlendirme İşlevi                   D- Haber ve Bilgi Verme İşlevi

 

16- Anayasamızın 20. maddesine göre “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”
   Yukarıdaki hak aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A- Yerleşme ve seyahat özgürlüğü       B- Kişi dokunulmazlığı hakkı
C-Özel yaşamın gizliliği hakkı              D- Düşünce ve kanaat özgürlüğü 


17-  Ülkemizde TV ve radyolarını denetleme yetkisine sahip olan, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyaran veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini isteyen, kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A- TBMM                   B- TRT                      C-TOBB               D-RTÜK 

 

18- Günümüzde, kitle iletişiminde aşağıdaki haberleşme araçlarından hangisi, kamuoyu oluşturmada daha çok etkilidir?
A) Radyo              B) Gazete              C) Televizyon                D) Dergi

 

Aşağıda verilen cümlelerde doğru olan cümlenin başına   “D” yanlış olan cümlelerin başına “Y”  yazınız?

          1  (    )Medya kuruluşlarının yayınları reyting amaçlı olduğundan bazı programlar kültürümüzü olumsuz etkilemektedir.

          2  (    )Çok fazla t.v seyretmek ve bilgisayar oyunu oynamak sağlık problemlerine yol açabilir.

          3  (    )Arkadaşlarla oyun oynamaktan çizgi film seyretmek iyidir.

          4  (    )Sürekli T.V seyretmek aile içi iletişimi olumsuz etkilemektedir.

          5  (    )İnternette aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, bu sebeple kitap okumaya gerek yoktur.

          6  (    )Gazete okumak zamanımızı boşa harcamaktır.

          7  (    )Kitle iletişim araçları bağımlılık yaratabilmektedir.

          8  (    )Medyanın bir görevi de eğitimdir.

          9  (    )Kitle iletişim araçları sayesinde bugün dünya oldukça küçüldü.

          10 (    )Akıllı işaretler televizyon yayının seyretmeye uygunluğu hakkında bilgi verir.

Sponsor Bağlantılar:

pepembedünya34 tarafından paylaşılan bu içerik 1378 kez görüntülenmiş.

7. Sınıflar Medya Okuryazarlığı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri