8. Sınıf Atatürk İlkeleri ile ilgili değerlendirme soruları ve cevapları

Atatürk İlkeleri Değerlendirme Soruları Cevapları
Soru-1: “Bizim halkımız çok temiz kalpli, iyi huylu, ilerlemeye çok yetenekli bir halktır. Bu halk, bir kez karşısındakilerin içtenlikle kendisine hizmet edeceklerine inanırsa, her türlü girişimi çabucak benimsemeye hazırdır. Bunun için, yöneticilerin her şeyden önce ulusa güven vermesi gerekir. “
Atatürk’ün bu sözüyle;
I. Halkçılık
II. Laiklik
III. Devletçilik
İlkelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?
CEVAP :II ve III
________________________________________
Soru-2: - “ Bir ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır”
- “ Her çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması koşulsuz olarak gereklidir. Vatanın sağlam temeli buna bağlıdır.”
Atatürk’ün bu sözlerine bakılarak;
I. Tarımın, ekonomik kalkınmanın temel taşı olduğu
II. Özel mülkiyetin yaygınlaştırılmak istendiği
III. Halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istendiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
CEVAP :I ve II
________________________________________
Soru-3: Atatürk’e göre “tam bağımsızlık demek, elbette siyasi, ekonomi, adalet, askerlik, kültür... Gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bunlardan birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bağımsızlığı sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz?
CEVAP :Uluslar arası oluşumların desteklenmesi
________________________________________
Soru-4: “Biz Türkler tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa sembol olmuş bir ulusuz.” Düşüncesi Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
CEVAP :Milliyetçilik
________________________________________
Soru-5: Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi milli ekonomiyle ilgilidir?
CEVAP :Fazlasıyla tutumlu olmak ulusal bilincimiz olmalıdır.
________________________________________
Soru-6: “Tüm yurdun ve koskoca bir ulusun, yaşam ve ölümü söz konusu olurken, yurtseverim diyenlerin, kendi geleceklerini düşünmesine yer olmamalıdır”
Atatürk’ün bu sözüne;
I. Damat Ferit Paşanın Sivas kongresini engellemeye çalışması
II. İstanbul hükümetinin, meclis-i mebusanın İstanbul dışında toplanması teklifini reddetmesi
III. Düzenli ordunun kurulması üzerine Çerkez Ethem’in isyan etmesi
Gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
CEVAP :I,II ve III
________________________________________
Soru-7: - “Türk halkı, ulusal sınırları içinde, uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla özgür ve bağımsız yaşacaktır.”
- “Bilmelidir ki, ulusal kimliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem olurlar.”
- “İlham ve güç kaynağı ulusun kendisidir.”
Yukarıda verilen anlayışlar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle en fazla ilgilidir?
CEVAP :Milliyetçilik
________________________________________
Soru-8: Atatürk milletler cemiyetine girmek için acele etmemiş onların Türkiye’nin önemini anlayarak davet edeceğini düşünmüştür. Nitekim Türkiye 1932 de davet sonucu cemiyetin üyesi olmuştur.
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
CEVAP :İleri görüşlülüğü
________________________________________
Soru-9: I. Miladi takvimin kabul edilmesi
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
IV. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Yeni Türk devletinin gerçekleştirdiği bu yeniliklerden hangileri uluslar arası uyumu gerçekleştirme amaçlıdır?
CEVAP :I ve III
________________________________________
Soru-10: - Osmanlı devletinin son zamanlarında medreselerin yanında modern eğitim kurumları da açılmaya başlamış, bu durum Osmanlı toplumunda ikiliğe yol açmıştır
- Yabancı okullar, Türk devletinin denetimi dışında kalmış, yabancı ülkelerin eğitim anlayışına karışılamamıştır
- Türkiye cumhuriyeti eğitimdeki ikiliği ortadan kaldırmak ve kendi istediği eğitim anlayışını kimseye bağımlı kalmadan uygulamak için öğretimin birleştirilmesi kanunu kabul etmiştir
Buna göre;
I. Toplumsal birlik
II. Devletçilik
III. Milli bağımsızlık dersimiz.com
Düşüncelerinden hangilerine yönelik gelişmeler görülmüştür?
CEVAP :I ve III
________________________________________
Soru-11: Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi halk tarafından daha kolay benimsenmiştir?
CEVAP :Halkçılık
________________________________________
Soru-12: Cumhuriyet döneminde yabancılardan alınan gümrük vergilerinin artırılması Atatürk’ün;
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik
İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
CEVAP :Yalnız I
________________________________________
Soru-13: 1929 yılına kadar yeni Türk devleti, özel sektörün yatırımlar yapması için teşvik-i sanayi kanununu yayınlayarak kredi vermeyi amaçlamış, fakat bu konuda başarı sağlanamamıştır.
Özel teşebbüsün desteklenmesi konusunda başarı sağlanamamasında;
I. Özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye birikiminin olmaması
II. Halkın yapılan yenilikleri kabullenememesi
III. Devletin kredi verme konusunda çok seçici davranması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
CEVAP :Yalnız I
________________________________________
Soru-14: Atatürkçülük; köklerini Türk tarihi ve toplumun gerçeklerinden alan bir kalkınma modelidir.
Buna göre;
I. Milliyetçilik
II. Laiklik
III. Cumhuriyetçilik
İlkelerinden hangilerinin Atatürkçülüğe temel oluşturduğu söylenebilir?
CEVAP :Yalnız I

Sponsor Bağlantılar:

erdoğdu oo tarafından paylaşılan bu içerik 7131 kez görüntülenmiş.

Atatürk İlkeleri ile ilgili değerlendirme soruları cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık 8. Sınıf

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri