8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları-2

26- Aşağıdakilerden hangisine zekat veremeyiz?

A) İhtiyaç sahibi komşulara          B) Halaya                  C)  Dayıya                 D)  Babaanneye

 

27- Aşağıdakilerden hangisi zekat vermenin amaçlarından değildir?

A)  Toplumsal yardımlaşmayı artırmak

B)  Allah’ın insanlara verdiği nimetlere karşı teşekkür etmek

C)  Toplum içindeki ekonomik dengesizliği gidermek

D)  Zengin insanların gösteriş yapmasını sağlamak                

 

28-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem mal hem de bedenle yapılması gereken bir ibadettir?

A) Zekat         B) Fitre                       C) Kurban       D) Hac                    

 

29-Hac görevini yapanların hac esnasında Kabe’nin etrafında yedi defa dönmek suretiyle yaptıkları ibadet hangisidir?

A) Vakfe        B) Tavaf                      C) İhram         D) Şavt               

 

30.Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde yapılır?

A)Sadaka        B)Zekat               C)Fitre                 D)Namaz 

 

31. Aşağıdaki ürünlerden hangisinden zekat verilmez? 

A)Özel otomobil          B)Topraktan elde ettiği ürünler       C)Sığır ve Mandalar D)Bankadaki para ve altınlar

                                                                                                                                          

32-Zekat ibadetinin hükmü nedir?

A)Sünnet                         B)Vacip                  C)Farz                    D)Haram       

 

33-Zekatı vermek için hangi şartları taşımak gerekir?

A) Zengin olmak                         B) Akıllı olmak                      C) Müslüman olmak              D) Hepsi         

 

34-Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi ezeli ilmiyle önceden bilip takdir ve tayin etmesine ne denir?

A) Tedbir        B) Tevekkül                C)Kader          D) Kaza    

 

35-“Gece ile gündüzün değişmesinde Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır.” Ayeti kerimesinden hangi sonucu çıkaramayız?

A) Gece ve gündüzün meydana gelişi kendiliğindendir.

B) Her şeyin yaratılışında mükemmel bir ölçü vardır.

C) Yaratılan her şey üzerinde düşünmek, bir görev ve ibadettir.

D) Her şeyi belirleyip yaratan Allahütealâ’dır.   

 

36) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek değildir?

A) Suyun kaldırma kuvveti

B) Isıtılan metallerin genleşmesi

C) İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için birtakım sistemlere sahip olması

D) Duran bir cisme kuvvet uygulandığında hareket etmesi               

 

37) Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilgili yanlış bir tutumdur?

A) İnsan seçime dayalı eylemlerden sorumludur

B) İnsanın tercih hakkı diğer varlıklardan onu ayırır

C) İnsan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Rüzgar onu nereye savurursa oraya gider

D) İnsan iyi ve kötü davranışlardan dilediğini yapar.          

 

38.125 tane büyükbaş hayvanı olan bir çiftçi,bir yılın sonunda bu hayvanlardan kaç tanesini zekat olarak vermelidir?

A) 3             B) 4                C) 2                D) 5    

                                      

39.Aşağıdakilerin hangisinden zekat verilmez?

A) ticaret eşyası olan halılar     B)Evde kullanılan halı       C)Tahviller        D)Koyun     

 

40.Aşağıdaki kavramlardan hangisi hac ile ilgili değildir?

A) ihram            B) tavaf             C) sa’y             D) vahiy

 

41.Aşağıdaki bilgilerden hangisi hac ibadeti için doğrudur?

a)Hac ibadeti sadece bedenle yapılan bir ibadettir.

b)Para ve zaman kaybına neden olur.

c)Zengin Müslümanların ömürlerinde bir kez yapmaları farzdır.

d)Hac için Kabe’ye gitmek şart değildir.

 

42-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür.

A)  Namaz                  B)  Zekat                    C)  Oruç                     D)  Hac 

 

43-İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda vakıf kurulmuştur. Medreseler, camiler, aş evleri, hastahaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet tarafından kurulabildiği gibi genelde toplumun ileri gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının hangi alana verdikleri önemden bahsedilmiştir.

A)  Doğruluk          B)  Yardımlaşma ve dayanışma   C)  Bilim ve Sanat              D)  Mimari

                                                      

44-Hangisine zekât veremeyiz?

A) Yoksula                 B) Borçluya                C) Babamıza               D) Muhtaç yolcuya 

 

45.Zekât veren insanlar hem ibadet yapmış olurlar hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması

B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi

            C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması

            D) Toplumdaki statü farklarını koruması                         

 

46) Arafat’ta vakfe ne zaman yapılır.

A)  Bayramın 1. günü                                    B)  Bayramın 2. günü

C)  Arife günü sabahtan öğleye kadar.          D)  Arife günü öğleden sonra ile bayram sabahı arası

                                                                                            

 47-Kimler zekat vermekle yükümlüdür?

A) Bütün Müslümanlar        B) Sağlıklı ve zengin Müslümanlar

C) Zengin Müslümanlar      D) Çalışan Müslümanlar

 

48- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?

A) İhrama girme                  B) Tavaf                     C) Şeytan taşlama                 D) Sa’y

 

49.Aşağıdakilerden hangisi sadece zenginler için farz olan bir ibadettir?

A)  Kuran okumak     B)  Namaz kılmak       C)  Zekât vermek                      D)  Oruç tutmak        

 

50-Hac ………………, Umre ise …………………….. yandaki boşluğa hangileri gelmelidir?

A)  Sünnet-Farz                     B) Farz-Sünnet         C) VaciB) Farz           D) Farz-Vacib     

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

D

36

46

D

27

D

37

C

47

C

28

D

38

B

48

B

29

B

39

B

49

C

30

D

40

D

50

B

31

A

41

C

 

 

32

C

42

B

 

 

33

D

43

B

 

 

34

C

44

C

 

 

35

D

45

D

 

 

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 87771 kez görüntülenmiş.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Soru Sitesi Yazılı Soruları Din Dersi Soru Bankası Soru İndir

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri