8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları-3

51. Aşağıdakilerden hangisi için zekât verilmez.

A)Toprak ürünleri      B)Giyilen elbise   C)Nakit para   D)Ticaret malı

 

52. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili Sevgili Peygamberimizin “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” sözü hangi ibadetin gerekliliğini vurgulamak amacıyla söylenmiş olabilir?

A)Namaz                         B)Zekat               C)Oruç                       D)Kurban

 

53. Yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesine ne denir?

A)Hac                  B)Umre                C)Tavaf           D)İhram

 

54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) toprak ürünlerinden onda bir oranında zekat verilir.

     B) her beş deve için bir koyun veya keçi zekat olarak verilir.

     C) büyükbaş hayvanlardan kırkta bir oranında zekat verilir.

     D) altın, para ve ticaret mallarından kırkta bir oranında zekat verilir.

 

55. Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü iyilik ve yardıma ne ad verilir?

A) zekat       B) sadaka     C) namaz       D) amel

 

56. Aşağıdakilerden hangisi zekat oranı değildir?

A)Kırkta bir           B)Yüzde beş            C)Yüzde iki buçuk   D)Binde yirmibeş

 

57. “Allah’ın ezeli ilmiyle, sonradan meydana gelecek bazı olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesidir” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kehanet                        B)Kaza            C) Kader                     D)Hepsi                  

 

58. Cüz’i irade neye denir?

A) Allah’ın İnsana vermiş olduğu irade     B) Allah’ın  iradesi      C) Diğer canlıların iradesi          D)Hepsi

 

59. Arafat’ta vakfe ne zaman yapılır?

A) Bayramın 1. günü                                                                                     

B Bayramın 2. günü  

C) Arife günü sabahtan öğleye kadar.

D) Arife günü öğleden sonra ile bayram sabahı arası

 

60. Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide aranan koşullardan biri değildir?

A ) Müslüman      B ) Akıllı olmak      C ) Sağlıklı olmak     d ) Zengin olmak

 

61. İslam dininde karşılık beklemeden yapılan her güzel davranışa ne ad verilir. ?                 

A) Zekat          B ) Sadaka        C) Fidye          D) Hoşgörü

 

62. Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak söylenemez?

   A) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir.

   B) Arabistan’da yaşayanlar hacla sorumlu değildir.

   C) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır.

   D) Hac esnasında şeytan da taşlanır. 

 

63. Hac ibadeti aşağıdakilerden hangisine farz değildir?

   A) Daha önce hacca gitmiş olanlara           C) Parası ve sağlığı yerinde olanlara

   B) Akıllı olanlara                                         D) Müslüman olanlara

 

64. Aşağıdakilerden hangisi Zekatın toplumsal faydalarından değildir?

A) Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık kin v.b. duyguları giderir.

B) İnsandaki cimrilik ve bencillik gibi kötü huyları yok eder.

C) Toplumsal yardımlaşmayı sağlar.

D) Allah’a karşı teşekkür etmiş olmamızı sağlar. 

 

65. Aşağıdaki boşluğa hangi uygun kavram gelmelidir?

Okul, hastane, yurt ,cami gibi hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına,yaşatılmasına katkıda bulunmak……………………………..dir.

A) Fıtır sadakası         B) SadakA) i Cariye        C) Fitre         D) Zekat

 

66. Dinimizde Zekat dışında yapılan maddi yardımlara ne ad verilir?

A) Sadaka     B) Yardım      C) Vergi      D) Matrah

 

67. Aşağıdakilerden hangisi Haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden birisi değildir?

   A) Farklı kültürden insanlar aynı amaç için toplanırlar.

   B) Yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırır. 

   C) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır.

   D) Hacda mal mülk ve makam üstünlüğü yoktur. 

 

68. Zekat vermek için temel  ihtiyaçlarımız karşılamamızı gerekir. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaç değildir?

A) Yeme - İçme          B) Gezme-Eğlenme        C) Ev - Araba                D) Giyim – Kuşam 

 

69. Ticaret malı ,koyun ,keçi ve nakit paranın ne kadarı zekat olarak verilmelidir?

A) %40                                   B) %25                       C) 1/10                       D) %2,5

 

70. Hangisi hac ve umre ile ilgili kavram değildir?

A) ) Tavaf                     B) )Vakfe            C) ) Minare                D) ) Şeytan taşlama

 

71. Zekatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?                                      

A)Zekatı dinimizin zengin  kabul ettiği kişiler verir.                                         

B)Zekat verirken ilk önce yakın  çevresindeki fakirler gözetilir.                       

C)Zekat yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olur.                                  

D)Zekat verebilmek için kişinin asli ihtiyaçlarını karşılaması yeterlidir.

 

72. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir.

A) Babaya      B) Eşlere       C) Allah Yolunda Olanlara    D) Müslüman olmayanlara

 

73. Zekat yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir?

A) Beden                B) Mal            C) Dil              D) Hem mal hem beden

 

74. Aşağıdakilerden hangi guruba zekat verilmez?

A) Yolda kalmışlara           B) Borçlulara              C) Babaya                  D) Fakirlere

 

75. İslam dini Müslümanlara zekat ibadetini farz kılmakla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

A) Müslümanlar arası iletişim

B) Kötü davranışlardan sakınma

C) Paylaşama ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi

D) Kişinin duygu dünyasının gelişimi   

 

CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )

51

B

61

B

71

D

52

B

62

B

72

C

53

A

63

A

73

B

54

C

64

D

74

C

55

B

65

B

75

C

56

B

66

A

76

 

57

C

67

B

77

 

58

A

68

B

78

 

59

C

69

D

79

 

60

C

70

C

80

 

 

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 65181 kez görüntülenmiş.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Soru Sitesi Yazılı Soruları Din Dersi Soru Bankası Soru İndir

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri