8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları-4

76.Aşağıdakilerden hangisi kadar tanımına uygun değildir.

A)Alemdeki her olay  bir ölçü ve düzene göre meydana gelir.

B)İnsan yaptıklarından sorumludur.

C)Her şey tesadüfi olarak meydana gelir

D)İnsan eylemlerinde özgürdür.                             

 

77.Kime zekat verilmez.

A)Kardeşe                  B)Yakın akrabaya           C)Fakire                 D)Torunlara                 

 

78-Aşağıdakilerden hangisine zekat verilir?

A)    fakirlere         B)    dedeye nineye              C)    torunlara              D)    zenginlere               

 

79.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    Umre, hac zamanı yapılır                  B)    Umre farzdır

C)    Hac farzdır                                         D)    Umre/de kurban kesme vardır.      

 

80.Aşağıdakilerden hangisi kadar tanımına uygun değildir.

A)Alemdeki her olay  bir ölçü ve düzene göre meydana gelir.

B)İnsan yaptıklarından sorumludur.

C)Her şey tesadüfi olarak meydana gelir        

D)İnsan eylemlerinde özgürdür.

 

81-  Aşağıdaki malların hangisinden zekat verilmez? 

A) İkamet edilen ev               B) Küçük baş hayvan                C) Ticaret Eşyası          D) Altın- Gümüş

 

82-Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

A) Kabe'yi tavaf                    B) Şeytan Taşlama                C) Arafat'ta Vakfe                D) İhram 

 

83-  Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez?

A) Borcu olan komşuya   B) Muhtaç durumdaki dedeye

      C) Annenin arkadaşına    D) Yolda kalmış kişiye

 

84- Sadakanın doğru bir tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

a)      Sadaka, fakirlere verilen paraya denir.

b)      Sadaka, malın 1/40'ini fakirlere vermeye denir.

c)      Sadaka, dilenciye verilen paraya denir.

d)     Sadaka, karşılıksız yapılan her türlü iyiliğe denir. 

 

85-    Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkî bir terim olan doğruluk kavramıyla ilgili değildir?

A) Güvenilir olmak    B) Kıskanç olmak

C) Adaletli olmak       D) Dürüst olmak

 

86-   Hz. Muhammed'in Medine'de inşa ettiği mescidin suffe denilen bölümünde İslam'ı öğrenmekle meşgul olan yoksul Müslümanlar kalıyordu. Bu durum aşağıdakilerden  hangisini daha çok ön plana çıkarmaktadır?

A) İslam Peygamberi'nin eğitim-öğretime verdiği önemi

B) İslam'ın dayanışmaya verdiği önemi

C) Peygamberimizin Mescidi'nin sosyal işlevini

D) İslam'da mescide verilen değerin önemini

                                              

87-   Zamanla kayıtlı olmayan ibadet hangisidir?

A) fitre                       B) hac             C) umre                      D) kurban

 

88-   İhram yasaklarının başladığı bölgeyi hangisi ifade eder?

A) Merve        B) Mikat         C) Arafat        D) Mina

 

89-  Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası verilmez?

A yoksullara        B) anne-babaya       C) borçlulara        D) düşkünlere

 

90-  Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz?

A)tavuk          B)inek        C)deve        D)manda

 

91-  Mekkede bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmeye ne denir?

A)tavaf         B)sa'y           C)vakfe        D)ihram

 

92- Telbiye ne demektir?

A) Şeytan taşlamaya denir                                                    B) ihrama girmeye denir

C) ibadete başlama anını temsilen okunan duadır                D) Kabeyi tavaf etmeye denir

 

93-   "Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır."

Peygamberimiz bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?

            A) Emek sarf ederek helal rızk yemek.

            B) Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.

            C) Dilencilik yaparak kazanmak.

            D) Zengin olmak için kazanmak.

 

94-   Herkesin yararlanacağı hayır kurumları (okul gibi) yaptırmak ve yapılmasına katkıda bulunmak nasıl bir sadakadır?

A)Sadaka- i cariye (sürekli sadaka)                          

B)Sadaka                       

C) Zekat                 

D)Fitre

 

95-  Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar arasında kardeşlik duygularının gelişmesini en çok sağlayan ibadettir?

A) Namaz         B) Oruç     C) Hac    D) Dua

   

96-  İslam dininin kurban kesmeyi emretmesindeki amaç nedir?

        A) Hayvanların kesilmesini sağlamak

        B) İnsanların et yemelerini sağlamak

        C) Allah'ın kendisine kurban kesilmesini istemesi

        D) İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı sağlamak

                            

97-  Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin etini kesen kişi ve ailesi yiyemez?

a)      Kurban da kesilen hayvan

b)      Şükür olarak kesilen hayvan

c)      Adak olarak kesilen hayvan

d)     Akika olarak kesilen hayvan

98-  Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin kişiye kazandırdığı davranışlardandır?

A) Başkalarını düşünme            B) Yardımlaşma      C) Dostluk ve kardeşlik              D) Hepsi

 

99-  Şeytan Neyin Sembolüdür?

A) İyiliğin       B) Kötülüğün         C) Sevginin        D) Hiçbirinin

 

100-  Kıyametin Ne Zaman Kopacağını Kim Bilir?

A) Melekler           B) Peygamberler         C) Allah           D) Cinler

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )

76

C

86

B

96

D

77

D

87

C

97

78

A

88

B

98

79

C

89

B

99

B

80

C

9

A

100

C

81

 A

91

B

 

 

82

92

C

 

 

83

B

93

 A

 

 

84

D

94

 A

 

 

85

A

95

 A

 

 

 

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 25475 kez görüntülenmiş.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Soru Sitesi Yazılı Soruları Din Dersi Soru Bankası Soru İndir

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri