8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları-5

101-  Kıyametin Kopuşunda Etkin Olan Melek Hangisidir?

A-)Cebrail       B-)İsrafil         C-)Mikail        D-)Azrail

     

102-  Herkesin yararlanacağı cami, okul, köprü, yol gibi hayır kurumlarını yaptırmak veya yapımına yardımcı olmak hangi sadaka çeşidine girer?

A) Fitre              B) Sadaka-i Cariye          C) Fidye              D) Zekat       

 

103-  Altın, gümüş, para, küçükbaş hayvanlar ve ticaret mallarının zekâtı kaçta birdir?

A) 1/10                    B) 1/30             C) 1/40               D) 1/20

 

104- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez?

   A) Kardeş          B) Dayı       C) Teyze                   D) Dede

 

105- Aşağıdakilerden hangisine zekat verilir?

    A) Borçlular           B) Anne            C) Dede                   D) Torun        

 

106- Allah'ın ve Peygamber Efendimizin onayladığı veya yasaklamadığı, insan ve hayvanları mutlu edip sevindiren her türlü güzel, yararlı ve faydalı söz, davranış, iyilik ve yardıma ne denir?

a)Zekât                     b)Sadaka                                     c)Öşür                         d)Fidye

 

107-  Yeryüzünde Allah'a ibadet amacıyla ilk yapılan mabet (ibadet edilen yer,mescit) neresidir?

a)Kabe (Mescid-i Haram)        b)Mescid-i Aksa           c)Mescid-i Nebi                 d)Kuba Mescidi

 

108-  İslam tarihinde Allah'a ibadet amacıyla yapılan ilk mabet (ibadet edilen yer,mescit) neresidir?

a)Kabe (Mescid-i Haram)        b)Mescid-i Aksa         c)Mescid-i Nebi            d)Kuba Mescidi

 

109-  Müslümanların ilk kıblesi neresidir ve nerdedir?

a)Kabe (Mescid-i Haram)        b)Mescid-i Aksa         c)Mescid-i Nebi            d)Kuba Mescidi

 

110-   Aşağıdakilerden  hangisi haccın farzlarından biri değildir?

A) İhram giymek            B) Kabeyi tavaf etmek                   C) Arafatta vakfe yapmak         D) Şeytan taşlamak

 

111-   Zekâtın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi uygun olur?                                         

A)  Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir  

B)  Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.                                     

C)  Herkesin içinde açıktan verilmelidir.              

D)  Verilen zekat karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.

 

112-   Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?

A) Akıllı olmak            B) Dini Bakımdan Zengin olmak          C) Ergenlik çağına girmiş olmak          D)Erkek olmak

 

113-  Ramazan ayında dini bakımdan  zengin sayılan  Müslümanların tüm aile üyeleri adına, bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar parayı fakirlere ve yoksullara  vermeleri gereken ve  vacip olan sadakaya ne denir?

A) Zekat          B) Fıtır Sadakası(fitre)             C)Fidye           D)Hepsi

 

114-    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekat mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler.                     

B) Zekat malın hayırlı ve bereketli olmasına ve artmasına sebep olur.

C) Zekat insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar.            

D) Zekat zengini daha zengin,fakiri daha fakir yapar.

 

115-  Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)Sadaka                   B)Zekat                      C)Fıtır Sadakası                     D)Namaz

 

116-  Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz?

A)Kümes hayvanları              B)Koyun                    C)Sığır                        D)Manda

 

117-   Ayet'el Kürsi'de hangi konudan bahsedilmektedir?

a)Ana-baba hakkından           b)Kul hakkından     B) Ölçü tartıda adaletten       d)Allah'ı anlatan sıfatlardan 

 

118-   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hicret 622 yılında gerçekleşti

B) Mekke fethedildikten sonra Peygamberimiz tekrar Mekke'ye taşındı

C) Müslümanlarla Yahudiler arasında yazılı ilk anayasa olarak kabul edilen bir sözleşme yapıldı

D) Medine'de ilk olarak mescit yapıldı.

 

119-   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İyi bir Müslüman olmanın şartı, ilk önce iyi bir insan olmaktır

B) Gerçekte, Müslümanlık güvenilir olmakla eş anlamlıdır

C) Gerçek Müslüman'ın içi ile dışı aynıdır

D) İbadetlerini yapan kimse hatasız kimsedir

 

120-   Yaklaşmak, yakınlaşmak anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hac                     B) Zekât                   C) Kurban                    D) Namaz

 

121-   Aşağıdakilerden hangi ikisi birbirine zekat veremez?

A)Kardeş kardeşe   B)Yeğen amcaya     C) Teyze yeğene         D) Anne kızına

 

122-      I.   Tavaf etmek

II.  Şeytan taşlamak

III. İhrama girmek

IV. Arafatta vakfe yapmak

V.  Say etmek

 

            Yukarıda hac ve umre ile ilgili kavramlar verilmiştir. Hangileri haccın farzlarındandır?

A)    II,V

B)    I,III,IV

C)    I,II,II

D)    II,IV,V

 

123- Kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)    Kurban Allah 'ın rızasını kazanmak için kesilir.

B)    Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir.

C)    Kurban kesmeyen bunu kaza edebilir.

D)    Kişi kurban keserek görevini yerine getirmiş olur.

 

124-  Hac için ihrama aşağıdaki mekanlardan hangisinde girilir?                                 

A) Mikat               B) Mina          C) Müzdelife              D) Arafat

                                                

125-  Aşağıdakilerden hangisinde zekata tabi olan ticari mallardan, para ve para cinsinden olan şeylerden ne kadarının zekat olarak verileceği doğru olarak belirtilmiştir?                      

A) Yirmide bir                 B) Onda bir                C) Kırkta bir               D) Yüzde bir  

 

CEVAP ANAHTARI ( 101 / 125 )

101

B

111

121

102

B

112

 

122

B

103

C

113

 

123

C

104

D

114

 

124

105

A

115

125

106

116

 

 

107

A

117

 

 

108

118

 

 

 

109

119

 

 

110

120

 

 

 

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 29693 kez görüntülenmiş.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası Soru Sitesi Yazılı Soruları Din Dersi Soru Bankası Soru İndir

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri