8. Sınıf Türkçe Dersi Cümlenin Ögeleri Testi Soruları ve Cevapları - 2

8. Sınıf Türkçe Dersi Cümlenin Ögeleri Testi Soruları ve Cevapları – 2

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi sıfat tamlamasıdır?
A) Odanın havasını bu çiçekler değiştirdi.
B) Çürük portakalları kenara ayırdı.
C) Köpek sesleri çocukları korkutmuştu.
D) Zor günlerinde ona yardımcı olmuştu.

 

2. “Makbuzu çöpe yanlışlıkla atmışım.” cümlesinde, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Dolaylı tümleç       B) Belirtisiz nesne     C) Belirtili nesne       D) Zarf tümleci

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Mektubunuzu / büyük bir heyecanla / okudum.
B) Odayı / iki lamba / güçlükle / aydınlatıyordu.
C) Acı tatlı / anılarını / yeniden / yaşardı.
D) Eli / hep / paltosunun cebindeydi.

 

4.     1. Gelişmeleri merakla takip ediyoruz.
        2. Kılıcın yapamadığını kalem yapar. 
 
        3. Kime dert yanacağını bilmiyordu.
        4. Dişlerini her gece fırçalamalısın.
Numaralanmış cümlelerden hangileri öğelerinin sıralanışı yönüyle aynıdır?
A) 1 - 3         B) 1 - 4         C) 2 - 3          D) 2 - 4

 

5. “Komşular, düğünlere hep bu çalgıcıyı çağırırlardı.” Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde yer alan soruların tümünün cevabı vardır?
A) Kim, nereye, ne zaman, kimi        B) Kim, nerede, nasıl, neyi
C) Kim, ne zaman, nasıl                   D) Kim, nereye, nasıl

 

6.   Sürükledi onları,
        Bir dağın yamacına,
        Tek bir söz söylemeden.
Bu dizelerin oluşturduğu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Zarf tümleci          B) Belirtili nesne
C) Dolaylı tümleç      D) Özne

 

7. “Yardım konvoyu deprem bölgesine dün gece ulaştı.” Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Özne - dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem
B) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem
C) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
D) Nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı en azdır?
A) Tarım, ülke ekonomisinin can damarıdır.
B) Dalgınlıktan, içeri girdiğini görememişim.
C) Yemekten önce masayı balkona taşıdık.
D) Kitap okumaya biraz ara verdi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmıştır?
A) Gün gelir, zaman geçer; her şey değişir.
B) Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri onu severdi.
C) Işık, bazen canlı, bazen soluktu.
D) Eleştirileri, hele hele son sözleri, çok ağırdı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından “Şiirle süslenmeyen bir hayat, hiçbir insana yakışmaz.” cümlesiyle özdeştir?
A) Sanat, evrensel gerçekleri yansıtır.
B) Dil bilinci, o dili kullanan herkeste olmalıdır.
C) Kitap okumak için boş zaman aramamalıyız.
D) Kültür bir ulusun ortak değeridir.

 

11. “Hiç kimse kuşkulanmıyordu artık ondan.” Bu cümledeki altı çizili bölümler sırasıyla cümlenin hangi öğeleridir?
A) Nesne - yüklem              B) Özne - dolaylı tümleç
C) Zarf tümleci - özne         D) Yüklem - zarf tümleci

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne yoktur?
A) Eski kâğıtları şu kutuya koyun.         B) Ünlü yazar, kitaplarını imzalıyordu.
C) Arabanın benzini az önce bitti.         D) Böyle giderse maçı kazanırız.

 

13. “Son kitabından bir okuyucu olarak pek memnun kalmadım.” Bu cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?
A) Özne     B) Nesne     C) Dolaylı tümleç   D) Zarf tümleci

 

14. “Duvarın boyası, ne de sıvası vardı.” Bu cümleyle, öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönün- den özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? d e r s i m i z . c o m
A) Yardım kampanyasını hepimiz destekledik.
B) Bahçedeki çiçekleri özenle suladı.
C) Reşat Nuri’nin romanlarını severim.
D) Elindeki benim yeni aldığım kalemdi.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” ekini almış olan sözcük diğerlerinden farklı bir öğedir?
A) Ceketi başka mağazadan alalım.
B) Susuzluktan dilimiz damağımız kurudu.
C) Bu haberi televizyondan mı duymuş?
D) Arkadaşından, okumak için kitap almıştı.

 

16. “Bahar gelince, dağ taş, çiçeklerle kaplanır.” Bu cümlenin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) bahar       B) bahar gelince         C) çiçeklerle        D) dağ taş

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, zamirdir?
A) Bu yıl kadife ceket moda oldu.
B) Dün akşam onu arayan annesiydi.
C) Ben de bu dağların nesine geldim?
D) Senin dönüşüne çocuklar sevindi.

 

18. Ben de eşyamı alıp gitmek isterdim
Doğruluğun yanlış sayılmadığı ülkeye

Bu dizeler, bir cümle olarak düşünüldüğünde altı çizili dize, cümlenin hangi öğesi olur?
A) Öznesi      B) Nesnesi      C) Yer tamlayıcısı     D) Zarf tamlayıcısı

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) Bu ağrıya sıcak su iyi gelir.            B) Çayıra oturmuş mendil elinde.
C) Buraya gelen küçük oğlumdu.       D) Karşıya geçerken çok dikkatli ol.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir deyimdir?
A) Kendisini yiğitçe savundu.
B) Yarın gelir, paranın tamamını öderim.
C) Bu defterdeki yazı hiç okunmuyor.
D) Evde yalnızdı, çıktı biraz hava aldı.

 

21. Aşağıdaki sorulardan hangisi belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A) İlacın tadı nasıldır?                   B) En çok kimi özlemişsin?
C) Sana kim yardımcı olur?           D) Deden sana ne aldı?

CEVAP ANAHTARI :1-A  2-B  3-C  4-B  5-A  6-D  7-C  8-A  9-D  10-B  11-B  12-C  13-C  14-D 15-B  16-D  17-C  18-C  19-C  20-D  21-B

Sponsor Bağlantılar:

MEB-Uzman tarafından paylaşılan bu içerik 6099 kez görüntülenmiş.

8. Sınıf Türkçe Dersi Cümlenin Ögeleri Test Soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık TEOG Türkçe Soru Bankası Cevaplı Sorular Cevaplı Test Soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri