8. Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları

1. Namık Kemal, gayet büyük ve yuvarlak başlı, yüksek alınlı, kısa denilebilecek orta boylu, şişmanca; omuzları geniş, elleri ve ayakları küçük bir insandı. Burnunun sağ alt tarafında, attan düştüğünde oluşmuş yaradan kalma bir iz vardır.

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?

A) Öyküleyici Anlatım B) Betimleyici Anlatım C) TartışmacıAnlatım D) Açıklayıcı Anlatım

2. "İstanbul'a taşınmama ailem hiç mi hiçkarışmadı." cümlesindeki altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Belki onunla görüşürsem sorunlarınızı çözebilirim.

B) Günün birinde sahil kasabasında ona rastladım.

C) Bu konuda senin desteğini kesinlikle istemiyorum.

D) Hiç yoktan bu işe karışman hepimizi üzdü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öğe dizilişi "özne - yüklem - zarf tümleci" şeklindedir?

A) Yağmur, berrak ve güzel damlalarla bol bol yağıyordu.

B) Göz alabildiğine aydınlanmış mavi gök, yazın habercisiydi bence.

C) Tramvay raylarının oluklarından ince bir nehir akıyordu.

D) Yapraksız ve ağaçsız İstanbul şehrinin kaldırımlarında, baharı görmek mümkündü.

4. Vapur, iskeleye yanaşmış, herkes dağılmıştı. Simitçi, dağılan yolculardan umudunu kesince parkın kalabalığına doğru yöneldi. O sırada yaşlıbir kadın simit almak için durdurdu onu. Simitçi, en beğendiği simidi parmak uçlarıyla tutarak kadına uzattı. Akşamüzeri hava soğuyunca müşteri bulmak da zor oluyordu. Arabasındaki simitlere baktı, bugün de satamamış, çoğu elinde kalmıştı.

Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Olay

Yer

Zaman

Kişiler

A)

Simitçinin şaşırması

Vapur

Öğlen

Simitçi

B)

Simitçinin kızması

Park

Akşamüzeri

Simitçi, Yaşlı kadın, Yazar

C)

Simitçinin simit satması

Park

Akşamüzeri

Simitçi, Yaşlı kadın

D)

Simitçinin mutsuz görünmesi

Vapur

Akşam

Simitçi, Yazar

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu nesnenin üzerindedir?

A) Ona doğum günü için bir kol saati aldı. B) Yaşar Kemal'i bütün dünya tanır.

C) Çocuklar dışarıda oynuyor. D) Soruyu ben cevapladım.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatıözelliği aranmaz?

A) Buralardaki işleri bir an önce bitirin. B) Adamın biri aniden yola fırladı.

C) Biz zorunlu olarak evde kalmıştık. D) Sıcaklık, o gün çok yüksekti.

7. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Karları /yalayarak / gelen / bir rüzgâr / esti.

B) Minik şirin tavşan / sessizce / dışarıya / çıktı.

C) Babası bağırınca / çocuk / silkinip / kendine geldi.

D) Adamın üzerinde / beş yıldır giydiği paltosu / vardı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'de'nin yazımında bir yanlışlık vardır?

A) Toplantıda okulun sorunları görüşüldü.

B) Havuzda yüzerken de dikkatli olmalıyız.

C) Üniversite eğitimini yurt dışında mı yaptı?

D) Bilgi yarışmasında bizim okulda dereceye girdi.

9. -'Çantama fazla kitap yüklemişim.'cümlesindeki eylemin çatıözelliği hangisinde doğru verilmiştir?

A)Edilgen-geçişli B)Etken-geçişsiz C)Edilgen-geçişsiz C)Etken-geçişli

10. İzmir'den Kuşadası'na karayolu ile yaptığınız

I

yolculuklarda, Değirmendere'den başlayıp Ada'ya kadar

II

uzanan doğanınmavi-yeşil güzel yüzü karşılar sizi.

III IV

Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) I B)II C)III D)IV

11."Futbolcular" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Futbolcular ağır bir zeminde koşuyorlar. B) Futbolcular kazanmak için sahaya çıktılar.

C) Futbolcular çamurlu sahaya çıkarıldılar. D) Futbolcular kulüp binasında giyiniyorlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) Başka deyişle bu bilginin hangi oranda ve nasıl yaşama geçirildiğidir.

B) Ne de olsa o ülkenin insanı ile uygarlığı arasında bir bağlantı vardır.

C) Yaşam o yüzden bir geçmiş hesaplaşmasıyla şiire giriyor.

D) Bir dilde aynıanlama gelen beş sözcük bulunması ile dil zenginleşmez.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Gürültü yüzünden seni hiç duyamadım. B) Sonucu öğrenmek için okula uğradım.

C) Soğukta beklediği için biraz üşütmüş. D) Düğmesi bozuk olduğundan radyoyu açamıyorum

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insana ait bir kavram doğaya aktarılmıştır?

A) İçimdeki fırtına bir türlü dinmiyor. B) Bütün kuşlar baharın şarkısını söylüyor.

C) Yağmur yavaş yavaş yağıyor. D) Güneş bulutların arasında beliriyor.

15. Bir gerçeği anlatmak, bir konudaki görüş ve düşünceleri öne sürmek, bir tezi savunmak,kanıtlayarak desteklemek amacıyla yazılan yazılara verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro B) Öykü C)Makale D) Şiir

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılmak istenen düşünce farklıdır?

A) Sıkıntılar, insanı gelişmeye ulaştıran çarelerdir.

B) Yürüdüğüz yolda engel yoksa, o yol, sizi hiçbir yere götürmez.

C) Beklenmedik olaylar insanı her şeyden çok üzer.

D) Karanlıkta olduğunu sezemeyen ışığa yönelemez.

17. ."Olduğun gibi görünmek, göründüğün gibi olmak" herkesin başkalarından beklediği bir davranıştır. İnsan, kendisinin öyle davranıp davranmadığını tartışmak bile istemez. Çünkü kendisinin olduğu gibi göründüğünden, göründüğü gibi olduğundan emindir. Bu bencilliğimizi bir yenebilsek! Önce kendimizi eleştirmeyi bir başarabilsek ne güzel olur!

Parçanın ana düşüncesi nedir?

A)Bencillik öz eleştiriyle yenilir.B)Her insan eleştirilebilmelidir.C)Eleştirici kırıcı olmamalıdır.D)Her insanda bencillik vardır.

18. Mavi gökte yaz güneşi tenimizi ısıtıyor, ağustos böcekleri bitmez tükenmez şarkılarınısürdürüyor. Bu şarkılar ayrı bir tat veriyor dinleyenlere. Ağaçların dibinde bir derecik şırıldıyor. Nanelerin, karpuzların, kekiklerin yaprakları suya değiyor. Derecik bunların kokularıyla yüklenip şarkısını söyleye söyleye değirmen arkına doğru çayırda bir ceylan gibi akıp gidiyor.

Yukarıdaki paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimleyici anlatıma başvurulmuştur. B) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

C) Kişileştirme yapılmıştır. D) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.

19. Kapı kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.

Yazar nasıl bir psikolojik durum içindedir?

A) Kızgın B) Meraklı C) Tedirgin D) Umutsuz

20. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Köye ancak akşam üstü ulaşabiliriz. B) Hiçbir şey benim bildiğim gibi değildi.

C) MEB'nın internet sayfası bugün açılmıyor. D) ASELSAN'ın yaptığı çalışmalar herkesin dikkatini çekmişti.

Sponsor Bağlantılar:

yazılısoruları.com tarafından paylaşılan bu içerik 6578 kez görüntülenmiş.

8. Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri