8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

1. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek hangi kavramla ifade edilir?
A) Tefekkür  B) Tevekkül  C) Teşekkür  D) Te'essür


2. Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
A) Zengin olmak      B) Akıllı olmak        C) Müslüman olmak  D) Sağlıklı olmak


3. ".....Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir." (İsra-34) ayetinde Peygamberimizin hangi örnek davranışına işaret edilmektedir?
A)Hoşgörü  B)Sabır  C)Dürüstlük ve Güvenirlilik              D)Kimseyi küçümsememek


4. Aşağıdakilerin hangisi haccın farzlarından biri değildir?
A)Şeytan taşlamak  B)Tavaf etmek   C)İhrama girmek       D)Arafatta vakfe


5. Aşağıdakilerden hangisi içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bizi aldatan bizden değildir    B) İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz       
C) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol                      D) Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol


Zekat veren insanlar hem Tanrı'ya hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.
6. Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir? (2003 OKS)
A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması  B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi
C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması D) Toplumdaki statü farklarını koruması


"Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, / Dostunun yüz karası düşmanının maskarası."  
7. Bu beyitte aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?                                                                                                                          
A) Güvenilirlik         B) İlim Sevgisi       C) Çalışmanın Önemi       D)Hoşgörü 


"Güneş'i sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler yinede yolumdan dönmem."
8. Yukarıdaki hadis- i şerifte anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir.
A)Cesaret ve Kararlılık          B) Sabır ve Metanet     C)Hoşgörü ve Merhamet       D) Hak ve Adalet


Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz:" Olsun,  o da bir insan değil mi?" diyerek cevap verir.
9. Bu olay Peygamberimizin  en çok hangi yönünü gösterir?
A)Sabırlı oluşunu     B)Cesaretliliğine    C)Danışarak iş yaptığını         D)İnsanlara değer verdiğini


Kur'an: "Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul."(İnşirah,) 
Hz. Muhammed: "İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık, diğeri boş vakittir"
10. Yukarıdaki meali verilen ayet ve hadiste neyin önemi vurgulanmaktadır?  dersimiz.com
A) Çok çalışmanın gerektiği    B) Zamanı iyi kullanmanın
C) Nimetlere şükürün              D) Sabırlı olmanın


Mevlana diyor ki:
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol / Ayıpları örtmede gece gibi ol
Cömertlikte keremde akarsu gibi ol / Öfkede kızgınlıkta ölü gibi ol
Tevazuda toprak gibi ol / Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol
11. Mevlana'nın ahlaki insan ilişkilerine yönelik öğütlerinin bulunduğu bu metinden hangisi çıkarılamaz?
A)İnsanların hatalarını araştırmamalıyız              B)Alçak gönüllü olmalıyız
C)Özü sözü bir insan olmalıyız                     D)Her işimizde kendi çıkarımızı düşünmeliyiz


12. İslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekât, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yardımlaşma  B)Doğruluk ve adalet        C)Çalışkanlık ve mutluluk         D)Sabır ve bereket


13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A- Zekât zengin olanlara farzdır.   B- Zekât yılda bir defa verilir.
C- Zekâtta malın 1/40'ı verilir. (% 2,5)  D- Sağlıklı olmayanlar zekât vermezler.


14. Aşağıdakilerin hangisinden zekât verilmez?
A) Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan   B) Toprak ürünlerinden 
C) Günlük hayatta kullanılan eşyaların  D) Altın, gümüş, para ve ticaret eşyalarından


"Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." (Hadis-i Şerif)
15. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?
A) Mescid-i Nebevi     B) Mescid-i Aksa          C) Mescid-i Küba   D) Mescid-i Haram


16. Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Koyun-Keçi: En az 1 yaşında olmalı, 1 kişi kesebilir.
B) Sığır-manda: En az 2 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir.
C) Sığır-manda: En az 3 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir.
D) Deve: En az 5 yaşında olmalı en fazla 7 kişi kesebilir.


17. Aşağıdaki kurbanlardan hangisinin etini kesen kişi (kurban sahibi) ve ailesi yiyemez?
A-Bayramdaki kurban           B-Adak kurbanı           C-Şükür kurbanı    D-Akika kurbanı


18. "Aklı olmayanın dini sorumlulukları yoktur" hadisi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle örtüşür?
A) Akıllı hareket etmemiz gerekmektedir.
B) Akli dengesi yerinde olmayanlar davranışlarından sorumlu değildir.
C) Akıllı olan herkes aynı zamanda dindardır.
D) Akıllı olan insanın başka hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.


" (Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik."
19. Yukarıdaki ayete göre Kuran'ın indirilişinin sebebi nedir?
A) Kuran'ın sadece ibadetlerde okunması  B) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
C) Herkesin kendi arzusuna göre davranması D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları


"Ey inananlar, size fasık (bozguncu) bir adam bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz" (Hucurat-6)
20. Yukarıdaki ayet Kur'an'ın en çok hangi yönüne örnek gösterilebilir?
A) Kur'an, ibadet kurallarını açıklar        B)Kur'an, aklımızı kullanmamızı ister
C) Kur'an, doğru bilgiye önem verir        D)Kur'an, rabbimizi bize tanıtır


21. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  I- "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer Suresi-9)
 II- "Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır." (Kamer Suresi-49)
III- "İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman'a farzdır." (Hz. Muhammed)
IV- "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." (Hz. Ali)
A-I   B-II   C-III   D-IV


22. Aşağıdakilerden hangisi Taassubun zararlarından birisi değildir?
A)Kişiyi cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtarır B)Düşünce ve davranışlarda tarafsızlığı engeller
C)Önyargılı davranmaya sebep olur  D)Fanatizm, aşırı sevgi veya aşırı nefreti körükler


23. Fitreyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Bayramdan önce verilmesi gerekir.
B- Bir fakirin sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek masraflarıdır
C- Ramazan ayına sağ olarak kavuşulduğu için Allah'a teşekkür edilmiş olur
D- Herkes fitre vermek zorundadır


24. Peygamberimizin ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi " bütün kötülüklerin anası " dır?
A- İçki   B- Kumar oynamak           C- Hırsızlık yapmak   D- İsraf etmek


25. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kaçar rekat olduğu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak yazılmıştır?
A) 5, 13, 4, 8, 10           B) 4, 8, 10, 5, 13        C) 4, 10, 8, 5, 13    D) 10, 5, 4, 13, 8

Sınav Süresi 40 Dakikadır / Her soru 4 Puandır / Başarılar Dilerim.


CEVAP ANAHTARI
1. B
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. C
8. A
9. D
10. B
11. D
12. A
13. D
14. C
15. A
16. C
17. B
18. B
19. D
20. C
21. B
22. A
23. D
24. A
25. C

Sponsor Bağlantılar:

m.emin tarafından paylaşılan bu içerik 19932 kez görüntülenmiş.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları Allah Mescid indirmesiz indirmeden üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri