8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULAR

1-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri cümleyi doğru tamamlayacak kelimelerle doldurunuz. ( 5x1 puan ) 

_ Osmanlı Devleti 1. Dünya savaşında Kafkas Cephesinde ...... Devleti ile savaşmıştır.

_ Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşından ........................ Antlaşmasını imzalayarak çekilmiştir.

_ Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ......................... Topraklarımızı savaş yapmadan geri aldık.

_ Mustafa Kemal Paşa, Padişah Vahdettin tarafından......... görevi ile Samsun'a

   gönderilmiştir.

_ Müdafaa- i Hukuk Cemiyetleri..... Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i

   Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında birleştirmiştir.

            ( 9. Ordu Müfettişliği, Başkomutanlık görevi, Rusya - İngiltere, Sevr - Mondros, Batı Trakya - Doğu Trakya, Sivas - Erzurum)

2 -  Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfada doğru ise cümlelerin başındaki boşluğa ( D) yanlış ise (Y) harfinin yazınız.  ( 10x1 puan )

            (  ) a- Yasama, Yürütme, Yargı yetkilerinin tek bir elde toplanmasına güçler ayrılığı denir

            (  ) b - Amasya Görüşmesinde Kurtuluş Savaşımızın amacı , yöntemi ve gerekçesi belirlenmiştir.

            (  ) c -Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması ile doğu cephemiz tamamen kapanmıştır..

            (  ) d - Manda ve himaye ilk defa Erzurum Kongresinde reddedilmiştir.

            (  ) e - TBMM'yi kabul eden ilk itilaf devleti Fransa olmuştur.

            (  ) f - Sütçü İmamın attığı ilk kurşun Maraş'ta ilk Milli Mücadeleyi başlattı.

            (  ) g - TBMM kurduğu Düzenli Ordunun kazandığı ilk askeri zafer ;Yunanlılara karşı

                       kazanılan  1. İnönü Muharebesidir..

            (  ) h - Batı Cephesinde Türk Ordusu Eskişehir - Kütahya savaşında Sakarya'nın

            doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır.

(  )  I - Ankara Antlaşması ile Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi kapanmıştır.

(  )  İ - Mudanya Ateşkes Antlaşmasında İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye verilerek

Osmanlı Hükümeti yok sayılmıştır.

3- Kuvayi Milliye Birliklerini kim niçin kurmuştur._? ( 10 puan)

 

 4- a) Tekalif -i Milliye Emirleri nedir. ? ( 5 Puan)

 

      b)Hangi savaş sırasında çıkarılmıştır? ( 5 Puan)

 

5 -  a) Misak-ı Milliye'ye göre Vatan sınırları nerelerdir? ( 10 Puan )

 

  b) Bugün  bu sınırlar dışında kalan yerler nerelerdir? ( 3+2 Puan)

  

6 - a) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra hangi devletler Anadolu'yu işgal 

      etmişlerdir. ( 5 puan)

 

      b) Bu işgallerde hangisine Türk Halkı daha çok tepki göstermiştir. ? Nedenini kısaca   

         açıklayınız? ( 10 puan)

 

 7-.Mili şairimiz Mehmet Akif Ersoy niçin İstiklal Marşını Safahatına koymamıştır.(5puan)

 

 8. - Doğru cevapları eşleştiriniz.  ( 5x2 puan)

 

1Yurdun genelini ilgilendiren kararların alındığı ulusal bir konguredir.

a) Erzurum Kongresi

2- Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı  ilk Kongredir.

b) Sivas Kongresi

3-Misak-ı Milli kararları burada onaylanmıştır.

 

c) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

4- İtilaf Devletleri TBMM'nin varlığını resmen ilk defa burada kabul etmiştir.

d) Londra Konferansı

5- Kurtuluş savaşının planı burada yapılmıştır.

 

e) Amasya Genelgesi

 

Sponsor Bağlantılar:

Fati ACAR tarafından paylaşılan bu içerik 10942 kez görüntülenmiş.

8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri