8.sınıf TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

1.  Lozan Barış anlaşmasında çözülemeyen ancak daha sonra görüşmelerle çözümlenen konular vardır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A)    Boğazlar Sorunu                  B)    Kapitülasyonlar Sorunu

C)    Hatay Sorunu                      D)    Musul Sorunu 

 

2. Balkanlarda bulunan devletler ile Türkiye'nin öncülüğünde, sınırların güvenliğini ve barışı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A)    Sadabat Paktı                  B)    Balkan Antantı

C)    Montrö Paktı                  D)  Ankara Antlaşması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından belirlenen milli dış politikamızın ilkelerinden biri değildir?

A)    Fırsatları değerlendirip milli sınırlarımız dışında kalan eski topraklarımızı geri almak

B)    Her şeyden önce milli gücümüze dayanmak

C)    Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak

D)    Milletler arası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurmak

 

4. 1936 yılında yapılan Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A)    Boğazlar komisyonu kurulmuştur.

B)    Boğazlar askersiz hale getirilmiştir.

C)    Savaş gemilerinin geçişine izin verilmiştir.

D)    Boğazlar tam egemenlik sağlanmıştır

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardan biri değildir? 

A) Milli Tarih Bilinci                                               B) Vatan ve Millet Sevgisi

C) Egemenliğin bir zümreye ait olması              D) Bağımsızlık ve Özgürlük

 

6. TDK  ve TTK 'nın kurulması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?  

A) Laiklik                  B) Devletçilik                       C) Milliyetçilik          D) Halkçılık 

www.dersimiz.com

 

7 Hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir? 

A) Devlet yönetiminde millet söz sahibidir.

B) Devlet yönetimi ile ilgili kararları bir kişi verir.

C) Kararları millet tarafından seçilmiş meclis verir.

D) Yöneticiler seçimle işbaşına gelir

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede Milli Güç unsurlarından biri değildir? 

A) Siyasi Güç               B) İnkilapçı Güç              C) Askeri Güç              D) Ekonomik Güç

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi TC'nin çok partili rejime geçiş denemelerini engelleyen olaylardan biri değildir? 

A) Menemen Olayı

B)  İzmir Suikasti

C)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının açılması

D)  Şeyh Sait İsyanı

 

10. 1932 yılında Türkiye aşağıdaki kurumlardan hangi kuruma üye olmuştur? 

A) Milletler Cemiyeti             B) NATO

 C)  Birleşmiş Milletler           D) Kellog Paktı

 

11.  Mustafa Kemal bir konuşmasında  "Milletin efendisi köylüdür" demiştir.

Mustafa Kemal köylüye vermiş olduğu önemi göstermek ve ekonomik refahını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A)    Teşvik-i Sanayi Kanunu                     B)    İzmir İktisat Kongresi

C)    Aşar vergisinin kaldırılması              D)    Kılık kıyafetin düzenlenmesi

 

12. Atatürk zamanında Türk kadınına verilen haklardan hangisi birçok Avrupa ülkesine örnek olabilecek niteliktedir? 

A) Meslek seçme hakkı         B)Seçme seçilme hakkı            

C) Boşanma hakkı                 D)Miras hakkı

 

13. Eğitimde çağdaşlığın yakalanması, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarının karşılanması amaç edinilir. Milli eğitimimiz günümüzde de kendini yenileyen modern ve bilimsel yapısını sürekli geliştirmeye devam etmelidir.

    Yukarıdaki ifade Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? 

A) Cumhuriyetçilik                   B) İnkılapçılık  

C) Halkçılık                               D) Milliyetçilik

 

14. Atatürk; "Biz, batı medeniyetini  taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." demiştir.

     Atatürk'ün aşağıdaki yeniliklerden hangisini, batıyı birebir örnek alarak yaptığı söylenemez ? 

A) Yeni Türk harflerinin kabulü.                       B) Kılık kıyafet inkılabı.

C) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik.          D) Türk Tarih Kurumunun kurulması.

 

15.   I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması

         II. Avrupa da kullanılan ölçü tartı vb birimlerin ve miladi takvimin benimsenmesi

         III.Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve yabancı kural ve kelimelerden arandırmak amacıyla Türk Tarih Kurumunun kurulması

              Yukarıda verilen gelişmeler Atatürk ün  inkılapları ile doğru olarak eşleştiriniz?

 A) milliyetçilik     halkçılık                  inkılapçılık

 B) halkçıklık         inkılapçılık             miliyetçilik

 C) laiklik              cumhuriyetçilik      devletçilik

 D) devletçilik       cumhuriyetçilik      halkçılık

 

16.  Atatürk ilke ve inkılâplarının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Çağdaş devletler seviyesine ulaşmak

B)Saltanatın geri gelmesini önlemek

C)Milli bağımsızlığı sağlamak

D)Kadın erkek eşitliğini sağlamak

 

17.   1921 Anayasasında  yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'nde  toplanarak "kuvvetler birliği ilkesi" uygulanmıştır. Bu uygulamanın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Güçlerin tek elde toplanmasını engellemek

B) Savaş sırasında önemli kararları hızla alıp uygulamak

C) Saltanat sisteminin benzerini uygulamak

D) Bu kuvvetleri kullanacak makamların bulunmaması

 

18.  Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle  TBMM' de sorunlara çözüm bulunması , hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk'ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma hangisidir?

A) Devletçilik                                              B) Halifeliğin kaldırılması

C) Çok partili hayat denemeleri              D) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir? 

A) Milliyetçilik            B) Laiklik            C) Cumhuriyetçilik     D) Çağdaşlık 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatın düzenlenmesiyle ilgilidir? 

A)Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B )Halifeliğin kaldırılması

C)Tevhidi-i Tedrisat kanununun çıkarılması

D)TBMM' nin açılması 

NOT: Her soru 5 puan değerindedir.Süre bir ders saatidir 

 BAŞARILAR

                                Ersen TANÇ

                 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sponsor Bağlantılar:

Ersen TANÇ tarafından paylaşılan bu içerik 16392 kez görüntülenmiş.

8.sınıf TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları indirmesiz sınav soruları soru sitesi Ersen TANÇ

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri