9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-1

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-1 (klasik sorular)

1. Hasta olmamak, sağlıklı olmak için yeterli midir? Sağlıklı olmanın ölçütleri nelerdir?

Sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil; bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlinde bulunmaktır. Sağlıklı olmanın ölçütleri bedensel iyilik hâli, ruhsal iyilik hâli, zihinsel iyilik hâli, sosyal iyilik hâlidir.

2. Sağlığımızı etkileyen biyolojik etmenleri yazınız?

Mikroorganizmalar, vektörler, mantarlar, alerjenler, hayvansal ve bitkisel zehirler biyolojik etmenlerdendir.

3. Engelli olmak ne anlama gelmektedir? Başlıca engel türleri nelerdir?

Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar, engelli olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak; zihinsel, görme, işitme, ortopedik engel türleri bilinmektedir.

4. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yararları nelerdir?

Koruyucu sağlık hizmetleri bireyi ve toplumu bilgilendirerek hastalıklardan korunmayı amaçlar. Hastalıkları ortaya çıkmadan önce önlemek tedavi etmekten daha kolay ve ekonomiktir. Kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korur.

5. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin aşamalarını yazarak her bir basamak için başvurulabilecek sağlık kuruluşlarına örnek veriniz.

Tedavi edici sağlık hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:

Birinci basamak tedavi hizmetleri: Bu hizmetler esas olarak yataksız sağlık kuruluşlarında ve koruyucu hizmetlerle bir arada, aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezleri, hastanelerin poliklinikleri ve muayenehanelerde bu hizmetler verilmektedir.

İkinci basamak tedavi hizmetleri: Hastaların yataklı bir sağlık kuruluşunda (hastanelerde) tedavi edilmeleridir.

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri: Bu hizmetler genellikle kanser, verem, sinir ve ruh hastalıkları gibi özel dal hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde verilir.

6. Bir toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütler nelerdir? Az gelişmiş bir toplumda gelişmiş toplumlara göre bu ölçütlerin düşük mü yoksa yüksek mi olacağını değerlendiriniz.
Kaba doğum hızı, gelişmiş ülkelerdeki kaba doğum hızı, gelişmemiş toplumlara göre daha düşüktür.
Kaba  ölüm hızı,  Sağlık  hizmetlerinden  tam yararlanan gelişmiş bir  ülkede  yaşam süresi uzun,  kaba  ölüm hızı  düşüktür. Gelişmemiş bir ülkede yaşam süresi kısa, kaba ölüm hızı yüksektir.
Ana ölüm hızı, gelişmiş ülkelerde düşük, geri kalmış ülkelerde yüksektir.
Bebek ölüm hızı, Az gelişmiş ülkelerde bu oran gelişmiş ülkelere göre yüksektir.
Nüfus artış hızı, Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranı oldukça düşüktür.
Beklenen yaşam süresi, gelişmiş ülkelerde yüksektir.

7. Bir sağlık kuruluşunda tedavisi devam eden Burcu Hanım, hastalığının durumu ve uygulanacak tedavi konusunda bilgi sahibi olmak istemekte, ayrıca tedavisini evine daha yakın olan aynı nitelikte bir başka hastanede sürdürmek istemektedir. Burcu Hanım'ın bu durumda faydalanabileceği hasta hakları nelerdir?

8. Bilinen ve süregelen bir hastalığı olmayan Eda Hanım'ın bir süredir baş dönmesi ve hâlsizlik gibi şikâyetleri vardır. Geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden Emre Bey ise protez bacak kullanmakta ancak bu durum onun sosyal yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Karşı karşıya oldukları sağlık sorunları için Eda Hanım ve Emre Bey'e kaçıncı basamak sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerektiği konusunda öneride bulununuz.

Eda Hanım Birinci basamak tedavi hizmetlerinden, Emre Bey Üçüncü basamak tedavi hizmetleri veren sağlık kuruluşlarından yararlanmalıdır.

9. Büyüme ve gelişme kavramlarını açıklayınız.

Büyüme, canlı vücudunun hacim ve kütlece artışıdır. Örneğin boy uzaması, kilo artışı, birer büyüme olayıdır. Gelişme ise hücre ve dokuların yapı ve bileşimlerindeki değişimler sonucu işlevlerinin belirli bir olgunluğa erişmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin konuşma, öğrenme gibi zihinsel etkinlikler gösterebilme, insan ilişkileri kurabilme birer gelişme olayıdır. Buradaki olgunlaşma kavramı, insanların zihinsel ve bedensel yeteneklerinin en üst düzeyde gelişmesini ifade eder. Öğrenme ise bir konuda bilgi edinmek, yetenek ve becerilerini ilerletmek anlamına gelir.

10. Büyüme ve gelişmenin takibi için hangi ölçümler düzenli olarak yapılmalıdır?

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde boy uzunluğu, vücut kütlesi, baş çevresi gibi ölçümler belirli aralıklarla düzenli olarak yapılmalıdır.

11. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen etmenler nelerdir?

Genetik Etmenler, Hormonlar, Beslenme, Fiziksel Çevre büyüme ve gelişmeyi etkileyen etmenlerdir.

12. Büyüme ve gelişme dönemleri nelerdir ve bu dönemler hangi yaşları kapsar?

A. Bebeklik Dönemi: Doğumdan birinci yaşın sonuna kadarki dönem (0-12 ay)

B.Çocukluk Dönemi: 1-12 yaş arası dönem

C. Ergenlik Dönemi: 12-21 yaşlar arasındaki dönem

Ç. Yetişkinlik Dönemi: 21-65 yaşlar arası dönem

D. Yaşlılık Dönemi: 65 yaş ve üzeri döne

13. Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde görülen bedensel değişiklikler nelerdir?

Erkeklerde kas, kızlarda ise yağ dokusunun artışı fazladır. Erkeklerde kaslar belirginleşirken, kızlarda göğüsler ve kalça büyür. Hem kız hem de erkeklerde koltuk altları ve cinsel organların çevresinde kıllanma meydana gelir.
Bu dönemde kızlarda görülen en önemli değişikliklerden biri âdet (menstruasyon) kanamalarıdır.
Ergenlik dönemine giren erkeklerde sakal, bıyık oluşumu, gırtlak yapısının ve ses tellerinin gelişmesi sonucu ses kalınlaşması meydana gelir. Erkek üreme organlarından olan testislerde spermler oluşmaya başlar. Buna bağlı olarak meni meydana gelir.
Hem kız hem de erkeklerde ergenlik döneminde yag ve ter bezlerinin daha çok çalışmasına bağlı olarak sivilcelenmeler başlayabilir.

14. 67 yaşındaki Erdal Bey emekli olduktan sonra evine kapanmış, huysuz ve inatçı bir insan olmuştu. Erdal Bey'in toplum yaşamına katılması, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmesi için ona neler önerirsiniz?

Bilgi ve deneyimlerini aktararak, dün ile bugünü arasında köprü kurarak evlat ve torunlarına tecrübelerini aktarmalı. İlgi alanlarına uygun hobi ve benzeri etkinliklerle uğraşmalı.

15. Doğuştan gelen ya da sonradan geçirilen hastalık veya kazalar sonucu ortaya çıkan engellilik nasıl önlenebilir?

Akraba evlilikleri engellenerek, trafik kurallarına uyularak veya gebelikte zararlı alışkanlıklardan uzak durularak, çocukluk dönemi hastalıkları; ev, iş ve trafik kazaları önlenerek engelliliğe neden olan etkenler önemli ölçüde azaltılabilir.

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 13376 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık klasik sorular

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri