9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-12

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-12 (boşluk doldurma)

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1. Akıl ve ruh sağlığını kişinin kendisi ve çevresi ile dengeli ve uyumlu bir ilişki sürdürebilmesi olarak tanımlayabiliriz.
2. Akıl ve ruh sağlığını etkileyen kişisel kişisel etmenleri yaş, cinsiyet, kişisel alışkanlılar, meslek, medenî durum ve beden sağlığı olarak sıralayabiliriz.
3. Kaygı, sıkıntı, gerginlik, neşesizlik vb. belirtiler stresin duygusal belirtilerindendir.
4. Sosyalleşme, kişinin toplumdaki kuralları, gelenek ve görenekleri, toplumdaki alışkanlıkları ve bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi olarak tanımlanabilir
5. Güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel ya da toplu hareketlerin tümü şiddet olarak adlandırılır.
6. Şiddet, genel olarak bireysel ve yapısal olmak üzere ikiye ayrılabilir:
7. Şiddetin nedenleri çok çeşitlidir ve birçok faktöre bağlıdır. Bununla birlikte tüm bu etkenler biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenler olmak üzere üç gruba ayrılabilir:
8. Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında geçici veya sürekli bir tutarsızlık göstermesi durumu ruhsal bozukluk olarak adlandırılır.
9. Akıl ve Ruh Sağlığını Etkileyen Çevresel Etmenler aile, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler, bazı zorlayıcı durumlar olarak gruplandırılabilir.
10. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, doğru tercihler yapma, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğini planlama becerilerini kişilere kazandıran faaliyetler olarak tanımlanabilir.
11. Medeni durum, akıl ve ruh sağlığını etkileyen kişisel etmenlerdendir.
12. Psikoloji (ruh bilimi), insan davranışlarını bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır
13. Psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları), kişinin zihinsel ve duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların tanımlanması, tedavisi ile ilgilenen tıbbi uzmanlık alanıdır. dersimiz.com
14. Birincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı bozulmadan önceki çalışmaları kapsar.
15. İkincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavilerini kapsayan sağlık hizmetleridir.
16. Sınav öncesi öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan stres şekli sınav kaygısı adını alır. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir insan kendisiyle uyumlu olmalıdır.
17. Akıl ve ruh sağlığını etkileyen kişisel ve çevresel etmenlerdir.
18. Ruh hastalıklarının tedavisi psikiyatrist tarafından ilaç veya psikoterapi ile yapılır.
19. İletişimde, mesajı gönderene, gönderilen mesajı alana ise adı kaynak alıcı verilir.
20. Üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı bozulan kişilerin topluma kazandırılması ve yeniden hastalanmalarının önlenmesini içine alan rehabilitasyon hizmetleridir
21. Stres, vücudun uyum gerektiren içsel veya dışsal bir uyarana verdiği tepki olarak tanımlanabilir.
22. Empati kurarak dinleme de bir diğer etkili iletişim yoludur.
23. Empati, kişinin iletişim sırasında karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesini ve böylece duyarlı bir yaklaşım içinde olmasını sağlar.
24. İletişimde kullanılan iki dil vardır. Bunlar yargılayan "sen dili" ve yakınlaştıran "ben dili"dir.
25. İletişim türleri sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim olmak üzere üç çeşittir.
26. Empati kurarak dinleme de bir diğer etkili iletişim yoludur.

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 8043 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık boşluk doldurma

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri