9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-13

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-13 (test soruları)

AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün kısaltmasıdır?

A) WHS     B) WTO     C) WSO    D) WHO     E) WHY

2. Rehabilitasyon hizmetlerinin amacı nedir?

A)Kişilerin tekrar iş yapabilecek fiziksel duruma gelmesini sağlamak

B)Hastalıkların erken dönemde teşhis edilip tedavisini yapmak

C)Bulaşıcı hastalıklar konusunda kişileri bilgilendirmek

D)Hızlı etkin sağlık hizmeti vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi, vektörlerin bulaştırdığı bir hastalıktır?

A) Çocuk felci    B) Sıtma    C) Kızamık    D) Kabakulak    E) Kızıl

I-Aile planlaması     II-Bağışıklama I    II-Erken tanı tedavi
4. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleridir?

a) sadece I b) sadece II  c) sadece III  d) I-II   e) I-II-III

I. Mikroorganizmalar   II. Bitkiler    III. Hayvanlar    IV. Kültürel etmenler

5. Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çevreyi oluşturan ögelerdendir?

A) I - II B) I - III C) I - II – III D) II - III - IV E) III - IV

6. Aşağıdaki işlemi yapan bir birey, ülkenin sağlık düzeyini gösteren hangi ölçüte ulaşmayı amaçlamıştır?

          Bir yılda gebelik, doğum ve lohusalık nedeniyle

        meydana gelen 15-49 yaş arası kadın ölümleri sayısı            X 10.000

                      Canlı doğum sayısı 
A) Ana ölüm hızı    B) Kaba ölüm hızı    C) Bebek ölüm hızı   D) Kaba doğum hızı

7. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütlerdendir?

A) Üretim artış hızı    B) Evlenme yaşı    C) Ülkedeki kadın erkek sayısı   D) Okul öncesi eğitim kurumları sayısı E) Nüfus artış oranı

8. 1 yılda gebelik, doğum ve lohusalık döneminde meydana gelen 15-49 yaş arası kadın ölümleri sayısının 1 yılda canlı doğum sayısına oranının 1.000  ile çarpımıyla elde edilen sayıya ne denir? dersimiz.com

a) Ana ölüm hızı   b)Kaba doğum hızı   c)Kaba ölüm hızı   d)Bebek ölüm hızı   e)Nüfus artış oranı

9. Gözle görülemeyen küçük canlılara ne ad verilir?

a) Vektör b) Hayvan c)Bitki d)canlı e) Mikroorganizma

10. Aşağıdakilerden hangisi bütünüyle hasta veya hasta yakınlarının sorumluluğu olan konulardandır?

A. Tanı ve tedavi yönteminin belirlenmesi

B. Yatarak tedavi sırasında hastanın öz bakımının sağlanması

C. Randevu zamanının belirlenmesi

D. Hastanın sağlık bilgilerinin sağlık personeline aktarılması

E. Tanı ve tedavi konusunda bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliklerin bilin

I- ısı   II-stres-   III-ışık    IV- radyasyon  V- kanalizasyon suları  VI-bozuk yiyecekler  VII-çöpler   VIII- iklim şartları  IX-Su   X- gürültü    XI-giyim eşyaları    XII-taşıtlar   XIII-mezarlıklar   XIV-yaşadığımız ev

11. Yukarıdakilerden kaç tanesi insan sağlığını tehdit eden fiziksel etmenlerdendir?

a) XII b) VIII c) XIII d) V e) XIV

12. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri içinde verilmektedir?

A) Temiz içme suyu sağlanması B) Hava kirliliği ile mücadele edilmesi

C) Hastalıklar konusunda bireylerin bilgilendirilmesi D) Katı ve sıvı atıkların zararsız hâle getirilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden bünyesel etmenlerden değildir?

a) Metabolizma hastalıkları b) kalıtım yoluyla geçen hastalıklar  c) Hormonal düzensizlik d) Genetik bozukluklar e) Kirli sular

14. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden Çevresel etmenlere dahildir?

a) Temel madde eksiklikleri b) Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler   c) Kimyasal etmenler d) Biyolojik etmenler e) Hepsi

15. Aşağıdakilerden hangisi vektörlerin yol açtığı hastalıklardandır ?

a) Kolera    b) Soğuk algınlığı    c) Veba    d) Menenjit    e) Kanser

16. I. Kaba doğum hızı II. Nüfus artış hızı  III. Kadın/erkek oranı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir ülkenin sağlık düzeyini belirlemede ölçüt olarak alınabilir?

A.Yalnızl B. I ve II C. I ve III D. II ve III E. I, II ve III

17. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon çalışmalarının amaçlarından değildir ?

a) Yeni beceriler kazandırma b) Sosyal uyum çalışmaları  c) Gelir düzeyinin yükseltilmesi d) Bedensel yeteneklerin arttırılması
e) Yeniden kendine güven hissinin oluşması

18. Aşağıdakilerden hangisi “hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin artırılması, yeni becerilerin kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara” verilen isimdir? yazılısoruları.com

A. Detoksifikasyon B) Rehabilitasyon   C) Ovulasyon D) Enfeksiyon   E) Oryantasyon

19. Bir ülkede aile planlaması uygulamalarının artması ve yaygınlaşması;
I. Kaba doğum hızı II.   Bebek ölüm hızı III. Nüfus artış hızı
gibi sağlık göstergelerinden hangisinin ya da hangilerinin azalmasına neden olur?

A. Yalnızl B. Yalnız II C. Yalnız III D. İve III E. I, II ve III

I.Sağlık Eğitim  II.İlaçla Koruma   III.Erken Tanı  IV.Aile planlaması  V.İlk yardım   VI.Rehabilitasyon

20. Yukarıdakilerden kaç tanesi sağlam kişiye yönelik önlemler arasında yer alır ?

A) II    B) III    C) IV   D) V    E)VI

I-Ana ölüm hızı   II-Çocuk ölüm hızı     III-Nüfus artış hızı
21. Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri sağlık düzeyini gösteren ölçüttür?

a) sadece I    b) sadece II    c) sadece III     d) I-II     e) I-II-III

22. Sağlıkla ilgili yapılan harcamalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Doğuştan beklenen yaşam süresi artar.           b) Doğuştan beklenen yaşam süresi etkilenmez.

c) Çocuk ölüm hızı azalır.      d) Ana ölüm hızı azalır       e) Ülke ekonomisini olumlu etkiler.

23. I. Anneme basit ev işlerinde yardım edebilirim. Annemden ayrılmam gerekirse ağlamam. Bir başkası üzgün ya da mutlu olduğunda anlarım.
II. 1, 2, 3. sayılarını sırasıyla söyleyebilirim. 
III. Arkadaşlarımla oyunlar oynar, grup içinde iş birliği yaparım. Kurallara uyabilirim
Yukarıda 4 yaşında bir çocuğun gelişim özellikleri yer almaktadır. Bu gelişim özelliklerinin bilişsel mi, duygusal mı yoksa sosyal mi olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
         I                        II                 III

A. Sosyal              Bilişsel            Duygusal
B. Duygusal          Bilişsel           Sosyal
C. Bilişsel             Duygusal        Sosyal
D. Duygusal         Sosyal            Bilişsel
E. Sosyal B          ilişsel             Duygusal

I-Genetik bozukluk     II-Hormonal bozukluk    III-Vektörel bozukluk

24. Yukarda verilenlerden hangisi veya hangileri bünyesel etmen değildir?

a) sadece I     b) sadece II     c) sadece III     d) I-II    e) I-II-III

25. Aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni vektörlerdir?

a) Tifüs   b) Kolera    c) Verem   d) Zatürree   e) Guatr

CEVAPLAR: 1-D 2-A 3-B 4-E 5-C 6-A 7-E 8-A 9-E 10-D 11-A 12-C 13-E 14-E 15-C 16-B 17-C 18-B 19-E 20-C 21-E 22-B 23-B 24-C

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 7583 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık test soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri