9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-2

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-2 (boşluk doldurma)

1. Dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak; zihinsel, görme, işitme, ortopedik engel türleri bilinmektedir.
2. İnsanın çevresinde bulunan bütün canlılar ve bu canlılara ait ürünler biyolojik etmenleri oluşturur.
3. Hava kirliliği, gıda katkı maddeleri ve kanserojen maddeler insan sağlığını bozan kimyasal etmenlerdendir.
4. Hastalıkların belirtisi olduğu ya da belirtilerin hafif olduğu dönemlerde teşhis edilerek tedavi edilmesi ikincil koruma hizmetleridir.
5. Hastaların ilk başvurduğu sağlık kuruluşunda ayakta veya evde tedavi ve danışma hizmeti şeklinde verilen sağlık hizmetleri birinci basamak tedavi hizmetleridir.
6. Hekimler, hastalığı "Vücudu oluşturan doku ve hücrelerde meydana gelen yapısal veya işlevsel değişikliklerin oluşturduğu durum." olarak tanımlar.
7. Engellilik, doğuştan gelen ya da sonradan geçirilen hastalık veya kazalar sonucu ortaya çıkan bir durumdur.
8. Mikroorganizmalar, vektörler, mantarlar, alerjenler, hayvansal ve bitkisel zehirler biyolojik etmenlerdendir.
9. Bir insanın ya da ailenin meslek, eğitim seviyesi, yaşam koşulları, konut sahipliği ve konutun fiziki şartları gibi faktörlerden kaynaklanan etmenlere sosyoekonomik etmenler denir.
10. Kişide hastalık başlamadan önce bazı önlemler alarak söz konusu hastalığın ortaya çıkmasını önlemek birincil koruma hizmetleridir. dersimiz.com
11. Hastalıkların ve sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapılan tıbbi işlemlerin tümü tedavi olarak adlandırılır.
12. 3-6 yaşlar arasını kapsayan büyüme ve gelişme dönemine oyun dönemi denir.
13. Doğumdan birinci yaşın sonuna kadarki dönem (0-12 ay) bebeklik dönemi olarak adlandırılır.
14. Geç ergenlik, 18-21 yaşlar arası dönemdir. Cinsiyete bağlı gelişim tamamlanır. Duygusal karmaşalar azalır.
15. Tanımayı ve öğrenmeyi içeren tüm zihinsel etkinliklerin artışı bilişsel gelişme adını alır.
16. İnsan sağlığını etkileyen çevresel etmenler; fiziksel, biyolojik ve kimyasal olmak üzere üç gruba ayrılır.
17. Bireyin, ailenin ya da toplumun örf, âdet, gelenek ve görenekler, dil, din, ırk gibi özelliklerinden doğan davranışları sağlığa etki eden kültürel etmenlerdir.
18. Kaza veya hastalıklara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar veya sakatlıkların günlük yaşamı etkilemesini önlemek ya da bu
etkiyi en aza indirmek için düzenlenen sağlık hizmetleri rehabilitasyon veya rehabilite edici sağlık hizmetleri adını alır.
19. Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye yönelik ve çevreye yönelik olmak üzere ikiye ayrılır.
20. Çocukluk dönemi, fiziksel ve psikolojik özelliklerine göre üç grupta inceleyebiliriz.
21. Erken ergenlik, 12-15 yaşlar arası dönemdir. Bu dönemde bedensel değişim ve cinsiyete bağlı özelliklerin gelişimi başlar.
22. Fiziksel ve zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketlerin, duyuların ya da işlevlerin kısıtlanması engellilik veya sakatlık
olarak adlandırılır.
23. Bünyesel etmenler, bireyin vücudu ile ilgili genetik, hormonal ve metabolik bozuklukları kapsar.
24. Zararlı mikroorganizmalara patojen adı verilir.
25. İnsan sağlığına zarar veren biyolojik, kimyasal, fiziksel ve sosyoekonomik etmenlerin yok edilmesi, toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması ve hastalıkların tedavi edilmesi için yapılan çalışmalar sağlık hizmeti olarak adlandırılır.

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 5581 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık boşluk doldurma

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri