9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-3

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-3 (boşluk doldurma)

1. Çevrede sağlığı olumsuz yönde etkileyen etmenleri yok ederek ya da zararsız hâle getirerek sağlıklı bir çevre oluşturmayı amaçlayan hizmetlere çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri denir.
2. Karşılaşılan güçlüklerle mücadele edebilme ve değişen koşullara uyum sağlayabilme ruhsal iyilik hâlinin birer göstergesidir.
3. Oyun dönemi, 3-6 yaşlar arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemdeki çocuk, kendi yaşıtlarıyla oynamayı sever. Sürekli soru sorar ve öğrenmeye karşı isteklidir.
4. 65 yaş ve üzeri dönem yaşlılık dönemi olarak adlandırılır. 
5. Bir konuda bilgi edinmeye, yetenek ve becerilerini ilerletmeye öğrenme denir.
6. Okul çağı dönemi, çocuğun toplumsal çevreye karıştığı 6-11 yaşlar arasındaki dönemdir. Bu dönemde çocuğun büyüme hızı yavaşlar, el, kol ve konuşma becerileri artar.
7. Bir kişinin hastalığının ortaya çıkmasıyla sahip olduğu haklara hasta hakları denir.
8. Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik planlar yapılabilmesi için sağlık düzeyinin sayısal olarak ölçülmesi gerekir. Bu amaçla kullanılan sayısal değerlere sağlık ölçütleri (sağlık göstergeleri) adı verilir.
9. Patojen mikroorganizmaları bünyesinde barındıran ve bunların insan ya da hayvanlara taşınmasına aracılık eden canlılara vektör denir.
10. Üçüncül koruma, hastalık ortaya çıktıktan sonra hastalığın en iyi şekilde tedavisi, sağlıklı organlara vereceği zararın azaltılması ve sakatlığa neden olmasının önlenmesi gibi hizmetleri kapsar
11. Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi'nde "Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar", engelli olarak tanımlanmaktadır.
12. Canlı vücudunun hacim ve kütlece artışı büyüme olarak adlandırılır.
13. Özerklik dönemi, çocuğun 1-3 yaşları arasındaki dönemidir. Bu döneminde çocuk, yürümeye, konuşmaya ve araştırmaya başlar. dersimiz.com
14. Toplumdaki her bireyin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi sağlık hakkı olarak adlandırılır.
15. Rehabilite edici hizmetler fiziksel ve psikososyal olmak üzere iki çeşittir.
16. Ergenlikte, özelliklerine göre erken ergenlik, tam ergenlik ve geç ergenlik olmak üzere üç farklı dönem ayırt edilir.
17. Kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korumak amacıyla verilen sağlık hizmetlerini koruyucu sağlık hizmetleri olarak tanımlayabiliriz.
18. Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye ve çevreye yönelik olarak ikiye ayrılır:
19. 12-21 yaşlar arasındaki dönem ergenlik dönemi adını alır. Bu dönemin en belirgin özelliği, hızlı fiziksel büyümenin yanı sıra cinsel ve ruhsal gelişmenin de hızlı olmasıdır.
20. Büyüme, canlı vücudunun hacim ve kütlece artışıdır.
21. Gürültü, radyasyon, ısı, ışık, su ve iklim şartları sağlığı etkileyen fiziksel etmenlerin başlıcalarıdır.
22. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen organizmaların genel adı mikroorganizmadır.
23. Bitkisel ve hayvansal zehirler, sağlığı etkileyen biyolojik etmenlerdendir.
24. Hücre ve dokuların yapı ve bileşimlerindeki değişimler sonucu işlevlerinin belirli bir olgunluğa erişmesi gelişme olarak tanımlanabilir
25. 1-12 yaş arası dönem, çocukluk dönemi olarak adlandırılır.
26. Özerklik dönemi, çocuğun 1-3 yaşları arasındaki dönemidir. Bu döneminde çocuk, yürümeye, konuşmaya ve araştırmaya başlar.
27. Tam ergenlik, 15-18 yaşlar arası dönemdir. Cinsiyete bağlı gelişim sürer. Ruhsal yönden gencin kendi kimliğini bulmaya ve bağımsızlık kazanmaya çalıştığı, duygusal karmaşaların yaşanabileceği bir dönemdir.
28. 21-65 yaşlar arası dönem, yetişkinlik dönemi olarak adlandırılır.
29. Bitki ve hayvanların bünyesinde bulunan ve insan sağlığını tehdit eden kimyasal maddelere bitkisel ve hayvansal zehirler denir.

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 6002 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık boşluk doldurma

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri