9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

1-Kur’an Kerimin çoğaltılmasının sebeplerini yazınız?(10p)

Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyası genişlemiş ve Müslüman nüfus artmıştı. Mahallî lehçe farklılıklarının etkisiyle bazen aynı metin farklı telaffuz ediliyordu.

 

2- İslam dininin başlıca İnanç konularını yazınız?(10p)

Allah’a , Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kaza ve Kadere inanmak.

 

3- İslam dinin başlıca İbadetlerini yazınız?(10p)

Namaz kılmak , Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek, Kelime i Şehadet getirmek

 

4- İslam dininin Anadolu da yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden 4 tanesinin ismini yazınız?(10p)

İslam’ın Anadolu’da yayılmasında Hoca Ahmet Yesevi, Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi Türk mutasavvıf ve düşünürlerin önemli rolü olmuştur.

 

5-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(60p)

1-Kur’an- Kerimi baştan sona kadar eksiksiz okumaya …………… Hatim ………………….denir.

 

2-Hz.Muhammed(SAV)’e gelen ilk ayet ve emir………oku…...dur.

 

3- Kur’an ı Kerim …23..yılda indirilip tamamlanmıştır.

 

4-Kur’anın         kelime anlamı………okunan kitap………………dır.

 

5- Kur’an ı Kerimde sadece bir surenin başında “Besmele”yoktur.Bu ……………tevbe………………suresidir.

 

6-Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfasına  ……cüz..……denir.

 

7-Kur’anı Kerimi açıklayıp yorumlayan kişiye…müfessir……denir.

 

8-Sözünde durma, dürüst olma, başkalarının hakkına saygılı olma gibi davranışlara ………ahlak……………..denir.

 

9-Kur’anı Kerimin yazılması ve çoğaltılması işlerinde komisyon başkanı olan sahabe…………zeyd bin sabit…………dir.

 

10- Bir toplumda, eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlara …gelenek-görenek-örf…………………….denir. www.dersimiz.com

 

11-Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini değişik yollarla peygamberlerine bildirmesine… VAHİY …. denir.

 

12-Kur’an ı Kerim Mekke’de …… NUR …..dağı ve… HİRA …..mağarasında indirilmiştir.

 

13- Yazılıp kitap haline getirilen  ilk Kur’an nüshasına… MUSHAF…….denir.

 

14- Kur’an ı Kerimin en uzun ayeti…bakara 182……….ayetidir.

 

15- Kur’an ı Kerimin ilk suresi……fatiha……………….son suresi……………nas………………………………dir.

 

16- Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye …………hafız…………..  denir.

 

17- Kur’an ı Kerim halife…Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş ve  halife…Hz. osman..zamanında çoğaltılmıştır.

 

18- Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymete ……DEĞER…….denir

 

19- Türkiye de ki en meşhur tefsir kitabının adı………HAK DİNİ KURAN DİLİ…………….dir.

 

20- Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına………ADET………………..denir

 

Başarılar  /   DKAB ZÜMRESİ

Sponsor Bağlantılar:

Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 5475 kez görüntülenmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı DKAB sınav soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri