9.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi manevi bir ihtiyaçtır ?

A) Barınma       B) Hareket etmek 

C) Sevmek-sevilmek     D) Yeme-içme 

2- Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki temel işlevlerinden/görevlerinden  değildir?

A) İnsanı ahlaken iyi olana yönelt­me

B) Bilim ve teknoloji yoluyla insan hayatını kolaylaştırma

C) Toplumda manevi değerlerin kökleşmesini sağlama

D) İnsana hayatı anlamlandırma, yaratılışın amacını kavrama konusunda yardım etme

3-Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e değin bütün peygamberler insanları tek ilah inancını benimsemeye çağırmışlardır. Buna ne ad verilir?

A)Tevhid inancı      B)Milli inanç         C)Mistisizm          D)Politeizm

 

 4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas Suresi'nin anlamı içerisinde yer almaz?

A) De ki: O Allah birdir.       B) O doğur­mamış ve doğmamıştır.

C) O, kalplerin özünü bilir.   D) Onun hiçbir dengi ve benzeri  yoktur.

5- "........... tüm  manevi/metafizik  kavramları reddeden  bir akımdır."

Boşluğa hangisi gelmelidir?

A)Politeizm      B)Ateizm      C)Monoteizm       D)Animizm

 

6- Allah'la birlikte  başka varlıklara tapmaya/ibadet etmeye, ya da Allah'tan başka varlıklarda ilahlık nitelikleri görmeye  Kur'an-ı Kerim'de  ne ad verilir?

A) Tevhid        B) İhlas     C) Şirk         D) Monoteizm

 

7-Aşağıdakilerden hangisi ibadetin "sözlük" anlamı arasında yer almaz?

A)Kulluk etme    B) Düşünmek     C)Tapma    D) İtaat etme     

 

8- Aşağıdakilerden hangisi  gusül'ün(boy abdesti)  farzlarından biri değildir?

A) Bütün vücudu yıkamak      B) Ağza su vermek

C) Burna su vermek              D) Başı meshetmek

 

9- Abdest alırken  sol kol yıkandıktan sonra ne yapılır?

A) )Ağza su verilir   B) Sağ kolumuz yıkanır  

C) Baş meshedilir     D) Yüz yıkanır

 

10- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birisidir?

A)Ağza su vermek       B)Burna su vermek

C)Yüzü yıkamak       D)Boynu meshetmek

11- Dinimizin kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?

A) Vacip        B) Farz            C) Sünnet       D) Mübah

 

12- Teyemmüm yapılırken aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Eller toprağa veya toprak cinsinden bir maddeye sürülür                    B) Niyet edilir      

C) Yüz meshedilir   dersimiz.com                                                          D) Boyun  meshedilir

 

13-Gusül abdesti alması gereken bir insan, gusül abdesti almadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a)Kitap okumak   B) Yemek yemek   C)Su içmek    d) Kuran okumak

 

14 -     1-Su bulamayan insandan gusül sorumluluğu kalkar.

2-Su bulamayan insandan abdest sorumluluğu kalkar.

3-Su bulamayan insan teyemmüm yaparak namazını kılar.

4-Su bulamayan insan abdest ya da guslün yerine teyemmüm yapar.

   Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  A)1,4            B)1,3,4            C) 3,4               D) 2,3,4   

 

15- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi "vacip"tir?

A)Beş vakit namaz     B) Teravih namazı               C) Bayram namazı         D)Zekat vermek

 

16- Peygamberimiz doğmadan önce Araplar arasında hangi inanış  yaygındı?

A)Putperestlik      B) Hıristiyanlık        C)Yahudilik             D)İslam

 

17- İslamdan önce de Araplar Kabe'ye saygı gösterirlerdi.  Kabe'nin binası hangi peygamberler tarafından yapılmıştı?

A) Hz.Yusuf-Hz. İsmail       B) Hz. İbrahim-Hz.Yakup

C) H.İsmail-Hz. Yakup        D) Hz. İbrahim-Hz. İsmail

 

18- İslam öncesi Araplar arasında hangi "sanat" yaygındı?

A) Resim     B) Heykelcilik      C) Şiir      D) Mimari

 

19- İslam öncesi dönemde, Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında, kendilerini Hz.İbrahim'in dini ilkelerine uymaya çalışan, putlara tapmayı reddeden, Allah'ın bir olduğuna inanan insanlar da vardı. Bu insanlara ne ad verilirdi?

A) Mecusi         B)Hanif               C)Yahudi              D) Maliki     

 

20-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Bu dünya biz  insanlara emanettir.

B)   Çevremizi temiz tutmalı ve  tabiatı korumalıyız.

C)   Aşırı gürültü de çevre kirliliğinin unsurlarındandır ve kul hakkıdır.

D)   Sanayi atıklarının çevreye zararı yoktur.

 

    Başarılar dilerim.Vefa Eroğlu

Cevaplarınızı aşağıya kodlayınız ! Her soru 5 puandır.

Süre: 40 dakika

Sponsor Bağlantılar:

Abdullah Kul tarafından paylaşılan bu içerik 5087 kez görüntülenmiş.

9.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları soru bankası soru arşivi indirmesiz sorular indirmeden Abdullah Kul

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri