9.Sınıf işletme bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

İSKENDERUN ANADOLU TEKNİK, TEKNİK LİSE ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

2012/2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI S. İŞLETME BİLGİSİ DERSİ 9 SINIF  1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI   

1- Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne denir.

a- Çek    b- Senet    c- Defter       d- Fatura

2-Aşağıdakilerden hangisi fiyatı etkileyen faktörlerden değildir.

a- Tüketici b-Üretici firmalar  c- Bilgisayar   d-  Devlet

3-  Bir bankaya hitaben yazılmış türk ticaret kanununda belirten hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraka ne denir

a- Çek   b- Keşideci     c- Hamil    d- Fatura

4-  Bir kişinin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli evraka ne denir.

a- Çek    b- Senet    c- Fatura d- Defter

5-  Ticari şirketlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

a- Tüzel kişiliği vardır.

b- Ticari unvan kullanmak zorundadır.

c- İkametgah adresi bulunmak  zorundadır.

d- Hepsi

6- Sermaye şirketleri aşağıda verilen maddelerin hangisidir?

a- Anonim şirket  b- Limitet şirket   c-Kooperatifler   d- Hepsi

7- Aşağıdakilerden hangisi özel işletmelerin amacına uygundur?

a-  İstihtam imkanı sağlamak b- Zarar etmek               c-  Bağışta bulunmak d- Hepsi

8-Aşağıda verilen şıklarda hangisi işletmenin genel amaçlarındandır?

a- Masa b- Tablo   c- Zararına mal satmak                   d- Kar elde etmek

9-  Aşağıdakilerden hangisi para tahsis belgesinde bulunur.

a- Makbuzu düzenleyenin adı soyadı

b- Parayı alanın adı ve soyadı

c- Makbuzun verildiği tarih

d- Hepsi

10- Üreticinin mal ve hizmetlerini daha çok satmak için yürütülen her türlü faaliyete ne ad verilir? dersimiz.com

a- Mal b- Satın alma c- Reklam d- Senet

11-  doğada bulunan değeri olan veya olmayan bütün nesnelerin hepsine birden ne ad verilir.

a- Eşya b- Mal  c- Malzeme  d- Mala

12- Ticaretle uğraşan kişiye ne ad verilir?

 a- Tacir b- Ticar   c- Tecir   d- Hepsi

13- yasal çerçevede çalışan kişiler ve kuruluşlardan alınan devlet tarafından toplanan paraya ne ad verilir?

a- Haraç    b- Kuruş c- Vergi  d- Hepsi 

14- İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere ne  denir.

a- Sigorta   b-Maliyet c- Etiket d- Hepsi

15-  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarındandır?

a- Planlama  b- Organizasyon   c- Yürütme   d- Hepsi

16- Bir bilim dalında özel ve geniş bilgisi olan kimseye  ne ad verilir?

a- Uzman  b- Çırak   c- Kalfa   d- Yamak 

17- Doğada bulunan hammaddeleri kullanarak gereksinimleri karşılayacak bir mal elde etme işlemine ne ad verilir?

a-  Tüketim   b- Üretim   c- Faktör   d- Hiçbiri

18-  işletmede çalışanların yasa, sözleşme, emir gibi düzenleyici kurallara uymaları ve saygı göstermelerine ne ad verilir?

a- yetki  b- amir  c- disiplin  d- uyara levhaları

19-  Aşağıdakilerden hangisi yetki çeşitidir.

a- Hukuki yetki b- Teknik yetki   c- İşleri yürütme yetkisi d- Hepsi

20-  her mal veya kıymetli satın alma gücü olan bir varlıktır ve  üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alış veriş yapabilmelerini sağlayan değişim aracına ne denir.

a- Para b- Pul  c- Zarf d- Hiçbiri

Not: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

     Süre: 30 dk                              

                           BAŞARILAR

İlyas TOSUNOĞLU

Sponsor Bağlantılar:

İlyas TOSUNOĞLU tarafından paylaşılan bu içerik 26237 kez görüntülenmiş.

9.Sınıf işletme bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları soru bankası işletme soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri