Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

S.1. Aşağıdaki cümlelerin  doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile işaretleyiniz.

a) (    )  Resim ressamsız masa ustasız olmadığı gibi sonradan var olan her şeyin de bir yaratıcısı vardır.

b) (     ) Allahın gücü her şeye yettiğine göre çalışmama  gerek yok

c) (     ) Allah’ın Kelam (Konuşma) sıfatı O’nun Zati (Sadece Allaha ait olan)  sıfatlarındandır.

d) (    )  İnsanlar akıllarıyla neden sonuç ilişkisi kurarlar.

e) (     ) Allahın sübuti sıfatlarından olan semi (işitmek)  her şeyi bilmesi demektir.

S.2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.

(  Tevekkül -   Allah – İhlas – İnsan - Akıl ) 

a) …………….. evrendeki bütün varlıkları yaratan, yaşatan ve onlara her türlü imkanı veren, eşi ve benzeri olmayan yüce varlıktır.

b)  Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın varlılığı, birliği ve bir takım özelliklerinden bahseden surenin ismi………………….tır.

c)  Her hangi bir iş veya kararda elinden gelen gayreti gösterdikten sonra kalanını Allah’a bırakıp sonucunu ondan beklemeye……………………..denir.

d)  ………………dünya hayatında sadece insana verilen anlama, düşünme ve olaylar karşısında mantık yürütme özelliğidir.

e) Kur’an-ı Kerim’de yaratılanlar içinde “En şerefli” olarak tanımlanan, dünya hayatında yaptıklarından sorumlu olan varlık………………….dır.

S.3. “Şüphe yok ki Allah her şeyi yapmaya, her şeye güç yetirmeğe kadirdir.” (Bakara suresi, 20. ayet)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki sıfatlardan hangi­siyle ilgilidir?

a) Kıdem(ezeli olmak)                            b) Vahdaniyet (Bir olmak)

c) Kudret ( Gücü yetmek)                       d) Kelam ( konuşmak)

Allah’ın sadece kendisinde bulunan, diğer varlıklarda bulunmayan sıfatlarına Zati sıfatlar denir. Allah’ın sınırlıda olsa başka varlıklarda da bulunan sıfatlarına Subuti sıfatlar denir.

S.4. Aşağıda Allah’ın sıfatları ve anlamları verilmiştir. Bu sıfatlardan anlamı yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kudret - Yaratması             b) Basar - Görmek

c) İlim - Bilmek                        d) Semi - İşitmek

Kul 1………………………… ehad. Allâhûssamed. Lem yelid ve 2…………………………... Ve lem yekûn lehû 3……………………  ehâd.

S.5. Yukarıda İhlas Suresi’nin okunuşu verilmiştir. Verilen surede boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdaki kelime gruplarından hangileri getirilmelidir?

a) hûvallahû - lem yûled – küfüven            b) küfüven – hûvallahû - lem yûled

c) hûvallahû – küfüven – lem yûled           d) lem yûled – hûvallahû - küfüven

S.6. Aşağıda İbadetlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İbadet Allah’a teşekkür etmenin en güzel yoludur ve yalnızca O’na yapılır.

b) İnsan ve toplum yararına yapılan her iş ibadettir ve Allah’ı memnun eder.

c) İbadet yalnızca insanların sevgisini kazanmak onlara yaklaşmak amacıyla yapılır.

d) İbadet insanların ahlakını güzelleştirir ve onları kötülüklerden alıkoyar.

Geceleri başımızı kaldırıp gökyüzünü incelediğimizde sayısız yıldızın olduğunu görürüz. Bütün yıldızlar kendi yörüngeleri etrafında belirli bir ölçüye göre hareket ederler. Dönüş hareketlerinde bir dengesizlik olmadığı gibi hiçbir zaman birbirlerine de çarpmazlar.

S.7. Yukarıda verilen paragraf aşağıdaki tespitlerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

a) Gökyüzündeki bütün cisimler dünyamızdan önce yaratılmıştır.

b) Evrende belirli bir düzen vardır.

c) Bütün yıldızlar güneş etrafında hareket etmektedir.

d) Bilimsel çalışmalar yeni yıldızların keşfedilmesine olanak tanır.

 “Dinimizin kesinlikle yapılmasını emrettiği, yapılması zorunlu olan, yapılmadığında kişinin günahkâr sayılacağı davranışlara verilen addır. Günde beş vakit namaz kılmak, sözünde durmak” vs. gibi.

S.8. Yukarıda tanımı (açıklaması) verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip           B) Farz       C) Sünnet     D) Sevap

 

S.9. “De ki : “O Allah’tır, bir tekdir. ………………………………..O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. ”
Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ancak senden yardım dileriz.
B)  Allah’ım hamd sanadır.
C)  Her şey ona muhtaçtır.
D)  O rahmandır ve rahimdir

Mert: Koyunlar gün boyu otlaklarda otlar ve bu sayede süt üretilirler.

Şükrü: Arılar aldıkları besinleri sindirip bal üretirler.

Bahadır: Kuşlar uzak yerlerden alıp getirdikleri yiyeceklerle yuvalarındaki yavrularını doyurur.

Umut: İnsan karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına dikkat eder, yeşil ışık yanmadan karşıya geçmez.

S.10. Öğrencilerin söylediklerine göre, insanı diğer canlılardan ayıran hangi özellik ön plana çıkar?

A) Sorumluluk          B) İçgüdü                  C) Akıl              D) Çalışkanlık

S.11. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?

A)  Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.
B)  Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.
C)  Allah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.
D)  Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

S.12.  Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi sıfatıyla ilgili­dir?

a) Yaratması         b)Bir olması              c) Her şeyi görmesi             d) Her şeyi duyması

Not: 1. ve 2. Sorular 30’ar puan ; 3.- 12. Sorular 4’er puandır.

Başarılar dilerim . Muzaffer BODUR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni

Sponsor Bağlantılar:

Muzaffer Bodur tarafından paylaşılan bu içerik 5989 kez görüntülenmiş.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları indirmesiz sorular yazılı sınav soruları Muzaffer Bodur

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri