Mantık Dersi 1. ve 2.Ünite Doğru Yanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına " D"    Yanlış olanların karşısına "Y" yazınız.

*      Olumsuz kavramlar, genellikle yalın halde bulunurlar yada " -lı, -li, -lu,-lü" gibi ek alırlar. ( .. )

 

*      Olumlu kavramlar, olumlu kavramlara  eklenen "-siz", "-suz", "-me", "-ma" ekleri ile ya da "değildir.", "olmayan", gibi sözcüklerle kurulur.    ( .... )

 

*      İçlem ile kaplam arasında doğru orantı vardır.  ( ..... )

 

*      Aristoteles mantık bilminin bulucusu değil kurucusudur. ( ... )

 

*      Her kavramın gerçekliği vardır fakat her kavramın neliği yoktur. ( ... )

 

*      Bu, şu, ise,  veya  gibi kavramlar birer terimdir. ( .... )

 

*      Maslalarda geçen dev, kaf dağı gibi kavramlar neliği olmayan kavramlardır. ( .... )

 

*      İslam dünyasında mantık çalışmaları  Farabi ile başlamıştır. ( ..... )

 

*      Russel ve whitehead matematiğin prensipleri adlı eser ile sembolik mantığın kurucusu kabul edilmişlerdir. ( ... )

 

*      Aristotelesin eserlerinin latinceye çevrilmesiyle batıda mantık çalışmaları başlamıştır. ( ... )

 

*      Aristoteles  akıl yürütme yöntemlerinden özellikle kıyas üzerinde durmuştur. ( ... )

 

*      Aristoteles mantığı " doğru bilgiye ulaşmada araç değil amaç olarak görmüştür. ( ... )

 

*      Mantık ta matematik gibi tümevarım yöntemini kullanır. ( ... )

 

*      Mantık doğru düşünmenin biçiminden çok içeriği ile ilgilenir. ( ... ) 

 

*      Somut kavram; her hangi bir tekil nesneyi belirttiği halde, soyut kavram söz konusu nesneye ait bir niteliği belirtir. ( ... )

Sponsor Bağlantılar:

Ayhan Güngör tarafından paylaşılan bu içerik 8351 kez görüntülenmiş.

Mantık Dersi 1.ünite 2.Ünite Doğru Yanlış Soruları soru bankası lise ortaöğretim Ayhan Güngör

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri