Organik bileşikler ile ilgili soru ve cevaplar

Soru 1. Aşağıdaki maddelerin organik mi, inorganik mi olduğunu karşılarına yazınız.

Su.................

Yemek tuzu..........

Glikoz...............

Protein.............

Yağ................

Vitamin.............

Hidroklorik asit..........

Sodyum hidroksit.........

Fruktoz..........................................

Kitin..............................................

Nişasta........................................

Glikojen.......................................

 Cevap:1

Su................ İnorganik

Yemek tuzu..........İnorganik

Glikoz..............Organik ---karbonhidrat olduğu için

Protein............Organik

Yağ..............Organik

Vitamin............ Organik

Hidroklorik asit........İnorganik --- Asit olduğu için

Sodyum hidroksit.......İnorganik--- NaOH yani baz olduğu için

Fruktoz....................................Organik------karbonhidrat olduğu için

Kitin.........................................Organik---karbonhidrat olduğu için

Nişasta....................................Organik---karbonhidrat olduğu için

Glikojen..................................Organik---karbonhidrat olduğu için 

Soru:2  Organik bileşikler ile inorganik bileşikler arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap 2: Organik bileşikler; canlıların metabolik faaliyetleri sonucu oluşuturduğu bileşiklerdir.Yapılarında karbon,hidrojen ve oksijen elementlerinin üçünü birden bulundurur.

İnorganik bileşikler ise; doğada hazır olarak bulunan bileşiklerdir. Canlı ve cansız ortamda bulunabilirler.

Soru 3. Karbonhidratları sınıflandırınız.

Cevap 3: Karbonhidratlar üç grupta incelenebilir. Bunlar;

1. Monosakkaritler......... Örnek: 5 karbonlu olan Ribiz ve Deoksiriboz, 6 karbonlu olan Glikoz,Fruktoz ve Galaktoz

2. Disakkaritler........ Örnek: Maltoz,Sakkaroz,Laktoz

3. Polisakkaritler....... Örnek: Nişasta,Selüloz,Kitin,Glikojen 

Soru 4:Disakkaritler nasıl meydana gelir? Açıklayınız.

Cevap 4: Disakkaritler iki tane monosakkaritin birleşmesi sonucu meydana gelir ve 1 molekül de su oluştururlar. Olay sonucunda su oluştuğu için bu olayadehidrasyon sentezi denir.

Monosakkarit + Monosakkarit------------------- Disakkarit + Su

ÖRNEKLER:

Glikoz + Glikoz ------------------> Maltoz + Su ( Burada maltoz disakkarittir.)

Glikoz + Fruktoz ---------------> Sakkaroz + Su (Burada Sakkaroz disakkarittir.)

Glikoz + Galaktoz --------------> Laktoz + Su  ( Burada Laktoz disakkarittir.) 

Soru 5 : Hidroliz nedir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap 5 : Büyük yapılı bir molekülün sulu ortamda su kullanarak kendini meydana getiren basit yapılı bileşiklere ayrışması olayına denir. Hidroliz olayında enerji harcanmaz. Su kullanılır.

ÖRNEKLER:

Laktoz + Su ------------- Glikoz + Galaktoz ( Burada laktoz 1 molekül su kullanarak kendini meydana getiren glikoz ve galaktoza ayrışıyor.)

Sakkaroz + Su ------------ Glikoz + Fruktoz (Burada sakkaroz 1 molekül su kullanarak kendisini meydana getiren glikoz ve fruktoza ayrışıyor.)

Maltoz + Su --------------- Glikoz + Glikoz ( Burada maltoz 1 molekül su kullanarak kendisini meydana getiren 2 molekül glikoza ayrışıyor.) 

Soru 6 : Aşağıdaki moleküllerin türkçe isimlerini de karşılarına yazınız.

Glikoz,maltoz,fruktoz,nişasta,glikojen,laktoz,sakkaroz,galaktoz

Cevap 6:

Glikoz------- üzüm şekeri veya kan şekeri

Maltoz------ arpa şekeri

Fruktoz----- meyve şekeri

Nişasta----- Bitkisel polisakkarit

Glikojen-----Hayvansal polisakkarit 

Soru 7: Polisakkaritler nasıl meydana gelir?

Cevap 7: Çok sayıda glikozun dehidrasyon senteziyle birleşmesi sonucu meydana gelir ve glikoz sayısının bir eksiği kadar su oluşur.

Glikoz + Glikoz+.............................. +Glikoz--------------> Polisakkarit + (n-1) Su

                        n tane 

Soru 8: 1328 tane glikoz molekülü birleşerek bir polisakkarit molekülü meydana getirmektedir.  Buna göre bu olay sonucundan kaç tane su oluşur ve kaç tane glikozit bağı kurulur?

Cevap 8: Glikoz molekülleri birleşirken aralarında glikozit bağı kurulur ve bağın oluştuğu yerde de su açığa çıkar. Oluşan su sayısı her zaman glikoz sayısından 1 eksiktir.o halde 1328-1=1327 tane su oluşur ve 1327 tane de glikozit bağı kurulur. Bağ sayısı ile su sayısı her zaman birbirine eşittir.

G: Glikozu ifade etmek üzere aşağıdaki örneği inceleyiniz.

G-G-G-G-G-G-G-G-G------------>polisakkarit + 8 su

Dikkat edilirse 9 glikoz molekülü arasında 8 tane bağ kurulmuş ve bu bağın kurulduğu noktadan 8 tane su açığa çıkmıştır. 

Soru 9: Bir polisakkarit molekülü 137 molekül  su kullanılarak hidroliz ediliyor. Buna göre kaç tane glikoz molekülü meydana gelmiştir.?

Cevap 9: Hidroliz sırasında su kullanılmaktadır. Bir polisakkaritin hidrolizi için 137 su kullanıldığına göre 138 tane glikoz meydana gelir. Çünkü su sayısı her zaman glikoz sayısından 1 eksik olacaktır. 

Soru 10: Bir ortamda 5 molekül laktoz, 5 molekül sakkaroz ve 5 molekül maltoz hidroliz edilirse; kaç molekül su kullanılır ve kaç molekül glikoz oluşur?

Cevap 10: Bu soruyu çözmek için öncelikle soruda verilen disakkaritlerin nasıl hidroliz olduklarını görelim. 

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + FruktozMaltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + FruktozMaltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + FruktozMaltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + FruktozMaltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + FruktozMaltoz-------> Glikoz + Glikoz

Kullanılan su sayısı : 5

Oluşan Glikoz Sayısı : 5

Kullanılan su sayısı : 5

Oluşan Glikoz sayısı : 5

Kullanılan su sayısı : 5

Oluşan Glikoz sayısı : 10

Toplam su sayısı : 15

Toplam Glikoz Sayısı : 20 

Soru 11: Bir polisakkarit molekülünün hidrolizi için 9 molekül su kullanılmaktadır. Bu molekülün hidrolizi sonucunda oluşan glikozlardan kaç tane maltoz sentezi yapılabilir?

Cevap 11 : Su sayısı 9 olduğuna göre oluşacak glikoz sayısı 10 olmalıdır. İki tane glikozdan 1 maltoz oluştuğuna göre, toplam 5 maltoz oluşur.

Glikoz + Glikoz--------> Maltoz + Su

Glikoz + Glikoz--------> Maltoz + Su

Glikoz + Glikoz--------> Maltoz + Su

Glikoz + Glikoz--------> Maltoz + Su

Glikoz + Glikoz--------> Maltoz + Su

Glikozları sayarsak 10 tanedir ve 5 tane maltoz oluşmuştur.

Maltoz sayısını bulurken glikoz sayısını ikiye bölmemiz yeterlidir. 10/2= 5 maltoz

Sponsor Bağlantılar:

Ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bu içerik 59941 kez görüntülenmiş.

Organik bileşikler ile ilgili soru ve cevaplar kimya soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri