Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf 1. Dönem 3.Yazılı

Sosyal Bilgiler  Dersi 5. sınıf  I. Dönem  3.Yazılı

Adı Soyadı : ............................                                                                                                                                         

A. Aşağıdaki boşluklara , verilen kelimelerden uygun olanını yazınız. ( Her soru 5 puan)

  Saltanat, doğal afet,  fındık ve çay, Halifelik, balıkçılık, Çığ, Sel, Cumhuriyet

S.1) Dağın yüksek bir yerinden koparak yuvarlanan, yuvarlandıkça büyüyen kar parçası..... .olarak adlandırılır.

S.2) Deniz kıyılarında yaşayan halkımızın büyük kısmı geçimini .............. ile sağlar.

S.3) Doğada meydana gelen yıkıcı faaliyetlere .............denir.

S.4) Karadeniz Bölgesi'nde en çok yetiştirilen tarım ürünleri  ...... ve ..........tır.

S.5) Atatürk önce ........ 'i ilan etmiş daha sonra .........ve ...... kaldırmıştır

B . Aşağıdaki cümlelerden doğru olana ( D ) yanlış olana ( Y ) işareti koyunuz. ( Her soru 5 puan)

S.6) Karadeniz iklimi sıcak ve kuraktır. (   )

S.7) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmiştir. (   )

S.8) Toprak kayması doğal afetlerden değildir.(   )

S.9) Atatürk ilkelerinden 5 tanesini yazınız. ( 5 puan)

 

 C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz? ( Her soru 5 puan)

S.10) "İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden   

            eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur."

Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

             A) Deprem                  B) Çığ                                    C) Yangın                     D) Sel

S.11) Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Aşağıda verilen denizlerden hangisi yurdumuzu      

           çevreleyen denizlerden değildir?

      A) Hazar Denizi         B) Ege Denizi                         C) Karadeniz                           D) Akdeniz

S.12) İllerimizi nüfus yoğunluğu bakımından sıralayacak olursak hangisi bu ilk sıradaki il hangisi olur?

            A) İstanbul                      B) Ankara                                 C) İzmir                              D) Yozgat

S.13) Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimi elverişli olduğundan.                           B) İnsanların çalışkan olmaları.

            C) Çok çay içtiklerinden.                                    D) Çayı çok sevdiklerinden.

S.14) Yurdumuzun en büyük dağının adı aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Ağrı Dağı                  B) Erciyes Dağı                C) Karacadağ                 D) Uludağ

S.15) Yurdumuzun en uzun nehri hangisidir.?

          A). Kızılırmak        B). Sakarya      C). Meriç       D). Büyük Menderes

S.16)  Atatürk ağırlık, uzunluk , ölçü ve saat birimlerini neden değiştirmiştir? ( 10 puan)

 

 S.17) Doğal afetlerden beş tanesinin ismini yazınız.( 5 puan)

 

 S.18) Çığ felaketinden korunmak için neler yapabiliriz? ( 10 puan) 

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 5178 kez görüntülenmiş.

Sosyal Bilgiler Dersi 5. sınıf I. Dönem 3.Yazılı soruları soru bankası indirmesiz sorular

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri