Kimyasal Bağlar ile ilgili ders notları, konu özetleri

Kimyasal Bağlar (İyonik ve Kovalent Bağ) 1345 kez görüntülendi.
Bir metâl ile bir ametâl arasında elektron alışverişiyle oluşan bağa iyonik bağ denir. Elektron veren element verdiği elektron sayısı kadar (+) iyon, elektron alan element aldığı elektron sayısı kadar (?) iyon değerliği kazanır....Devamı İçin Tıklayın
Kimyasal Bağlar ve Kimyasal Bağların Tarihsel Gelişimi 962 kez görüntülendi.
KİMYASAL BAĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ :Bilim insanlarının kimyasal bağ konusundaki ilk açıklamaları atomların kancalarla birbirine tutunarak maddeyi oluşturduğunu savunurlardı. Bağ kavramının gelişmesinde Avagadronun yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu molekül fikri büyük önem...Devamı İçin Tıklayın
Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar 844 kez görüntülendi.
Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar : Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunur: Katı, sıvı, gaz. Katılarda tanecikler birbiri ile sıkı sıkıya bağımlı, sıvılarda yarı bağımlı, gazlarda ise bağımsızdır. Maddeler taneciklerden (atom, molekül, iyon) oluşmuşlardır. Bu durum tanecikler arasındaki bağların kuvveti...Devamı İçin Tıklayın
İyonik Bağlar 985 kez görüntülendi.
İYONİK BAĞLAR : Elektronegatiflikleri farklı olan iki atom arasındaki elektron alış verişi sonucunda oluşan (+) ve (-) yüklü iyonlar birbirlerine iyonik bağlarla bağlanır. Bu iyonlar arasındaki bağ elektrostatik çekim kuvvetidir. Örnek olarak NaCl verecek olursak Na (sodyum) bir elektron vererek Na+...Devamı İçin Tıklayın
Kovalent Bağlar 1057 kez görüntülendi.
Kovalent Bağlar : Elektronegatiflikleri birbirine yakın veya aynı olan atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmaları sonucunda oluşan bağa kovalent bağ denir. H2, F2, Cl2, O2, P4 , S8 kovalent bağlı moleküllerdir. Lewis kuralına göre...Devamı İçin Tıklayın

Kimyasal Bağlar ile ilgili 5 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri