ORMAN MÜHENDİSİ

ORMAN MÜHENDİSİ TANIM

Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

GÖREVLER

• Orman alanlarını saptar,
• Orman alanı haritası yapar,
• Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar,
• Yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar,
• Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder,
• Orman sahalarında uygun ağaç türlerini seçer,
• Tohumluk ağaçların budanmasını yaptırır,
• Dikim alanlarında fidan üretilmesine nezaret eder,
• Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlattırır,
• Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
• Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
• Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
• Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

• Şeritmetre,
• Nivo,
• Çeşitli ölçü aletleri,
• Rapido,
• Şablon,
• Aydınger,
• Çeşitli kağıtlar,
• Bilgisayar,
• Hava fotoğraflarının yorumlanmasında steroskop,
• Fotomikroskop,
• Av silahları,
• Dürbün.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Orman mühendisi olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine,
• Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
• Biyolojiye ilgili,
• Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
• Tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin “Orman Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
• Artvin Çoruh Üniversitesi
• Bartın Üniversitesi
• Çankırı Karatekin Üniversitesi
• Düzce Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kastamonu Üniversitesi
• Süleyman Demirel Üniversitesi

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Orman Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Orman Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

Ağaç İşleri, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı , Odun Dışı Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Orman Ürünleri,Ormancılık ve Orman Ürünleri, Ormancılık, Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Sulama Teknolojisi, Bitki Koruma, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Mobilya ve Dekorasyon ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavın da başarılı oldukları takdirde, “Orman Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık meslek eğitimi süresince:
1. yıl: Jeoloji, Temel Kimya, Genel Matematik, Genel Botanik, Orman Mühendisliğine Giriş, Zoolojisi, Biyometri, Yaban hayatı ve Amenajmanı, Genetik ve Fizyoloji, Temel Bilgisayar-I, Genel ekoloji ve Meteoroloji, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi dersleri,
2. yıl: Gimnospermae, Toprak İlmi, Orman Entomolojisi, Ölçme Kadastro, Orman Ağaçlarının Hayatı, Orman Ekolojisi, Fitopatoloji, Angiospermae, Dendrometri, Ekonomi, Ormancılık iş Bilgisi, Teknik Resim, İngilizce dersleri,
3. yıl: Silvikültürün Temel İlkeleri, Hasılat Bilgisi, Havza ve Mera Amenajmanı, Orman Yolları, Orman Koruma, Silvikültür Tekniği, Erozyon ve Sel Kontrolü, Transport Tekniği ve Tesisleri, Ormancılıkda Uzakdan Algılama, Orman Ürünleri Pazarlaması, Ormancılık Hukuku, Genel Muhasebe, İngilizce dersleri,
4. yıl : Ormancılık Uygulamaları, Ormancılık işletme Ekonomisi, Tohum Teknikleri ve Fidanlık Teknikleri, Ormancılık Politikası, Bitirme Çalışması, Ormancılık Uygulamaları, Ağaçlandırma Tekniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık Yönetim Bilgisi ve Seçmeli Dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Orman Mühendisi"lisans diploması ve “Orman Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Devlet Su İşlerinde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi ve Belediyelerde park ve bahçeler müdürü olarak görev alırlar.

Orman mühendislerinin çalışma alanları kamu sektörü ile sınırlıdır denilebilir. Özel sektörde çalışma imkanları çok azdır. Son yıllarda orman fakültelerindeki artış ile mezun sayısı artmakta, buna karşın Orman Bakanlığı ve diğer bakanlık kadroları sabit kalmakta bu nedenle orman mühendislerinin iş bulma sorununu önümüzdeki yıllarda daha da yoğun yaşayacakları düşünülmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından (mecburi hizmet karşılığı olmayan) burs alma olanakları da vardır.

EĞİTİM SONRASI

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.

MESLEKTE İLERLEME

-“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.”

BENZER MESLEKLER

• Orman Endüstri Mühendisliği,
• Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
• Peyzaj Mimarı (Bahçe Mimarı).

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları,
• ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,
• Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programları Mezunlarının Lisans Öğremine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
• ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
• Orman Fakültesi Öğretim Görevlileri.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o İlgili eğitim kurumları,
o Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
o Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
o Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler orman mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 2086 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri