TARIM(ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI

TARIM(ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI TANIM

Ziraat makine ve aletleri olarak kullanılan ekme, biçme, sulama ve ilaçlama araçlarında ortaya çıkan bozuklukları belirleyip onaran kişidir.

GÖREVLER

- Makinenin şemasını okur,
- Bozulan kısmı belirler,
- Parça değiştirmek gerekiyorsa yeni parçayı sağlar,
- Bozulan kısmı onarır,
- Yeni veya onarılmış makineyi ayarlar ve dener.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Sac işleme alet ve makineleri,
- Sıcak demircilik ocağı, alet ve takımları,
- Torna, freze, vargel ve planya tezgahı, punto kaynağı,
- Çeşitli ölçü aletleri (şerit metre, çelik cetvel, sürmeli kumpas, mikrometre),
- Markalama aletleri (pleyt, V yatağı, gönye, mihengi, çelik uçlu pergel, nokta, çekiç vb.),
- Kaynak makineleri,
- Çeşitli anahtarlar,
- Teknik resim araç ve gereçleri (resim masaları, T cetveli, pergel, iletki, resim kalemleri, silgi vb. araç ve gereçler).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

- Normal düzeyde genel yeteneğe,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
- Göz, ayak ve ellerini ustalıkla kullanabilme becerisine sahip,
- Bedence güçlü ve dayanıklı
- Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tarım (ziraat) alet ve makineleri bakım ve onarımcıları fabrika ve atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Kişi atölyede onarım işi yapıyorsa çalışmalarında oldukça bağımsız olup birinci derecede aletlerle ilgilidir. Fabrikada ise diğer çalışanlarla işbirliği halinde çalışmak durumundadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İstihdam durumuna sektörel açıdan bakıldığında, yoğunluğun özel sektörde olduğu ve mesleğin kendi işini kurmaya elverişli olduğu görülür. Kamu sektöründe çalışma imkanı sınırlıdır ve erkeklerin bu alanda yoğunlukla çalıştığı belirlenmiştir.
Tarım sektörünün ülkemizin mevcut potansiyeli içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Üretim kalite ve verimliliğinin artması büyük ölçüde tarımda makine ağırlığına, bu makinelerin endüstriyel gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenip geliştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden ziraat alet ve makineleri alanında alt yapı teşkil edecek eğitim ve öğretim görmüş insanlara ihtiyaç vardır ve olacaktır. Tarımın ağırlıklı olduğu yörelerde iş bulma imkanı daha fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Mesleğin eğitimi yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin Metal İşleri Alanının altında yer alan Tarım (ziraat) alet ve makineleri bakım ve onarımcılığı dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tarım (ziraat) alet ve makineleri bakım ve onarımcılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Eğitim sırasında öğrenciler genel bilgi derslerinin yanısıra aşağıda belirtilen dersleri alırlar.
Alan Ortak Meslek Dersleri
- Ortak Beceri
- Teknik ve Meslek Resim
- Temel Metal Şekillendirme
Dal Meslek Dersleri
1- Akışkan Sistemleri
- Temel Pnömatik
- Hidrolik Devreleri Projelendirme 1
- Hidrolik Devreleri Projelendirme 2
- Hidrolik Ölçme
2- Elektrik Ark Kaynağı 1
- Dolgu Kaynağı
- Pozisyon Kaynakları 1
- Pozisyon Kaynakları 2
- Elektrik Arkı İle Kesme
- Mig-Mag İle Yatayda Küt Ek Kaynağı
- Mig-Mag İle Yatayda Köşe Kaynağı
- Mig-Mag İle Yatayda Boru ve Profil Kaynağı
- Mig-Mag Kaynağı İle Pozisyon Kaynakları
3- Tarımsal Mekanizasyon
- Toprak İşleme Alet ve Makineleri
- Ekim ve Dikim Alet ve Makineleri
- Gübre Dağıtım Alet ve Makineleri
- Bitki Koruma Alet ve Makineleri
- Sulama Sistemleri
- Hasat ve Harman Alet ve Makineleri
4- Traktörün Periyodik Bakımı
- Traktörün Donanı Sistemleri
- Traktörün Aktarma Organları

MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 3 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesinin alınması zorunludur.
- Kamu ve özel sektördeki üretim yerlerinde mesleki kariyerlerini geliştirerek ustabaşı, şef, teknisyen olabilirler.
- Lise mezunları üniversiteye başvurarak kendi meslekleri ile ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulları ve 4 yıllık ziraat fakültesi "Tarım Makineleri" bölümünü tercih etmek suretiyle mesleklerinde tekniker ve mühendis olabilirler.
- Modüler sistemde Metal Alanının altında yer alan dallardan birinde yeterlilik kazanmak istendiğinde alan ortak ve ortak beceri dersleri dışındaki seçeceği dalla meslek derslerini almak suretiyle benzer meslekte de yeterlilik ve sertifikaya sahip olabilirler. (Alan altında yer alan dallar: Kaynakçılık, Işıl İşlemciliği, Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcı), Metal Doğramacılığı, Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Sac İşleri)

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden meslek adaylarına, pratik eğitimleri süresince işverenlerce asgari ücretin brüt tutarının %30'undan az olmamak kaydı ile ücret ödenir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
Eğitim gören kişi ile sözleşme yaptığı işveren arasında bu ücretin üzerinde bir ücret için anlaşma olabilir.
Usta-çırak ilişkisi çerçevesindeki meslek öğreniminde meslek adaylarına ödenen ücretler genelde çok düşük olup haftalık olarak ödenir.
Eğitim sonrasında ustalık seviyesine ulaşmış kişiler genellikle asgari ücretin 2-3 katı üzerinde gelir elde ederler. Mesleki tecrübeleri, iş koşulları, mesleki başarı durumu kişilerin pazarlık gücünü artıracağından bu hususlar gelir düzeyini de yükseltir.
Bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına işyeri açanların gelirlerinde mevsimlere göre dalgalanma görülse de genelde tatmin edici düzeydedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
etiketler Tarım(Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 3650 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri