TEKSTİL DOKUMA ve ÖRGÜ ÖĞRETMENİ

TEKSTİL DOKUMA ve ÖRGÜ ÖĞRETMENİ TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil dokuma ve örgü ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tekstil-dokuma ve örgü ile ilgili, hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
- Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.
- Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip,
- El becerisi ve estetik görüş sahibi,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli
- Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeni, sınıfta, atölyede, laboratuarda ve işletmelerde görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı lif tozu yüklü ve oldukça gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil Öğretmeni olarak-Boya-Baskı-Desen, Boya-Apre, Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil-İplikçilik, İplik,Tekstil-Dokuma, Tekstil Örme, Örgü Teknolojisi, Tekstil Tasarımı vb dersleri vermektedirler.
- Özel sektörde teknik eleman veya yönetici olarak da çalışabilirler.
- İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi “Tekstil-Dokuma ve Örgü Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavın’da (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan “Tekstil-dokuma ve örgü öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Ayrıca meslek liselerinin;
Tekstil (Konfeksiyon), Konfeksiyon, Boya Apre, Boya-Baskı-Desen, Tekstil, Tekstil Boya-Apre, Tekstil Boya-Baskı-Desen, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi, Dekoratif Sanatlar, Dokuma, İplik, İplikçilik, Kalite Kontrol (Tekstil), Örgü Teknolojisi, Örme, Örme Teknolojisi, Tekstil, Tekstil Örme Teknolojisi), Tekstil Dokuma, Tekstil İplik, Tekstil İplikçilik, Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil Örme, Tekstil Tasarımı, Örme Hazır Giyim, Trikotaj, Moda Tasarım, Moda (Giysi) Tasarım, Hazır Giyim bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Dokumacılık ve El Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Örme, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik Önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tekstil-Dokuma ve Örgü öğretmenliği ” programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri:
Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri:
1. Yıl;
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Tekstil Kimyası, Lif Teknolojisi, Temel Örgü Teknikleri, Temel İşleme Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, İplik Teknolojisi, Temel Dokuma Teknikleri, El sanatlarına Giriş, Temel Süsleme Tarihi, Makine Teknolojisi, Örme Kumaş Tasarımı ve Analizi, Örme Bilgisi, Örme Teknolojisi
2. Yıl;
Halk Bilimi, Tekstil Makinaları Bilgisi, Boya ve Apre Teknolojisi, Dokusuz Tekstil Yüzeyleri, Trikotaj Teknikleri, Türk Süsleme Motifleri, Temel Dikiş Teknikleri, Teknik resim, , Dokuma Teknolojisi Bitkisel Örücülük, Dokuma Örgü Sanatlarında Tasarım İlkeleri, Trikotaj Teknikleri, Moda Resmi, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Dokusuz tekstil yüzeyleri teknolojisi ve kullanım alanları
3.Yıl;
Dokuma Teknolojisi, Halı Bilgisi, Kumaş Analizi, Kirkitli Düz Dokumalar, Tekstil Restorasyonu, Genel İşletme, Halı Desen Tasarımı, Doğal Boyalar, Alan Araştırma Teknikleri, Bilgisayar Destekli Tasarım,
4.Yıl;
Üretimde Maliyet Hersapları, El Halıcılığı, Tekstil Boya Baskı Teknikleri, Sergi Grafiği, Dokuma Örgü Üretimi, Tekstilde Kalite ve Kontrol Teknikleri, Geleneksel El Sanatları, gibi dersler alırlar.

c) Mesleki Formasyon Dersleri:
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Temel Bilgisayar Bilimleri, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğrenim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri.
Ayrıca eğitim sırasında okullarda ve işletmelerde uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı, Bölüm Şefi, Atölye şefi vb.).
- Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.

Tekstil dokuma ve örgü öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
etiketler Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 2151 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri