YAPI RESSAMI

YAPI RESSAMI TANIM

Mühendisler tarafından tasarlanan yapı projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanmasında mimar ve mühendis grubuna yardımcı olabilen ve maket yapabilen kişidir.

GÖREVLER

• İnşaat yapılacak arazinin alanını ölçer, kurulacak yapının konumunu saptar,
• Çizimi yapılacak projenin statik hesap kağıtlarını, mimari projelerini alıp, bunlara göre çizgi kağıtlarını ve rapido uçlarını seçer ve masayı çizime hazırlar,
• Tasarımı yapılan yapı projelerini kuralına uygun olarak istenilen ölçekte çizer,
• Projelerin orjinallerinden ozalitlerde kopyalar çıkarır, gerekli düzeltmeleri yapar,
• Verilen statik hesaplarına göre ayrıntıları çizer, demir kullanım ölçeklerine göre çizim yapar.
• Yapı maketleri yapar,
• Yapı projelerini bilgisayar ortamında çizerek hazırlar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

• Resim masası,
• Bilgisayar ve çizim yazılımları,
• Çeşitli cetvel ve çizim takımları (pergel, yazı şablonu, sembol şablonu vb.),
• Çeşitli kalemler (kurşun resim kalemleri, grafor kalemi, rapido kalemleri vb.),
• Çini ve rapido mürekkebi,
• Çeşitli kağıtlar (resim kağıdı, aydınger kağıdı, ozalit kağıdı vb.),
• Raptiye ve bantlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yapı Ressamı olmak isteyenlerin;
• Görme keskinliğine,
• Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
• El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
• Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip,
• Dikkatli, titiz
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda, bilgisayar kullanıldığı için masa başında yürütebildiği gibi ayakta da yürütülmektedir. Yapı Ressamı, mühendis ve mimarların denetimi altında çalışır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi daha önceki yıllarda meslek liselerinin Yapı Ressamlığı bölümlerinde verilmekte iken yapılan değişiklikle bu mesleğin eğitimi şu anda sadece Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Engelliler Entegre Yüksekokulu “Yapı Ressamlığı” önlisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunması,
• Meslek liselerinin; Alt Yapı, Alt Yapı(İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat –Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı(Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar “Yapı Ressamlığı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
• Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 1 yılı Türkçe hazırlık sınıfı olmak üzere 3 yıldır.
Türkçe hazırlık sınıfı muafiyet sınavını geçen öğrenciler 1. sınıftan başlamaya hak kazanırlar. Öğrenciler mezun olmak için, gerekli tüm dersleri almak ve minimum 2.0 ortalamayı tutturmak zorundadır.
Ayrıca 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.
Öğrenciler eğitim çalışmalarını çizim atölyelerinde görsel ve teknolojik malzemeler kullanarak yapmaktadırlar. Projelerini bilgisayar donanımlı laboratuvarlarda çizim programlarını kullanarak hazırlamaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara önlisans diploması ve “Yapı Ressamı” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, inşaat, makine, elektrik şirketlerinde ve kamu sektöründe geniş çalışma alanları vardır. Yoğun olarak çalıştıkları kurumlar Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'dır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresinde kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Yapı Ressamlarının kazançları, çalışılan işletmeye, kişinin bilgi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Yapı Ressamlığı” ön lisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Mimarlık, Yapı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Mimar,
Makine Ressamı.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları,
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
• ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,
• Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler yapı ressamlığı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 2003 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri