AÇIKLAMALI TÜRKÇE ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Aradığınız Atasözünün İlk Harfini Seçerek Kayıtlı Açıklamalara Ulaşabilirsiniz.
Sabah ola, hayır ola.
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
Sabır eden derviş muradına ermiş.
Sabreyle işine, hayır gelsin başına.
Sabrın sonu selamettir.
Saç sefadan tırnak cefadan uzar
Saçım ak mı kara mı? Önüne düşünce görürsün.
Sade pirinç zerde olmaz, bal da gerek kazana; ata malı tez tükenir, evlat gerek kazana.
Sadık dost akrabadan yeğdir.
Sağ baş yastık istemez.
Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.
Sağır işitmez, uydurur (yakıştırır).
Sağlık, varlıktan yeğdir.
Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi.
Sakınılan göze çöp batar.
Sakla samanı gelir zamanı.
Saman elin se samanlık senin
Sana taşla vurana sen aşla vur.
Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt.
Sanat altın bileziktir.

s Harfi İle Başlayan Toplam 67 Atasözü Var.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri